Teologiczne i świeckie znaczenia pojęcia misje w polskich nowych mediach Ich przeobrażenia w czasie
PDF

Słowa kluczowe

misja
misje
misjologia
językoznawstwo
nowe media

Jak cytować

Wrzos, M. (2019). Teologiczne i świeckie znaczenia pojęcia misje w polskich nowych mediach Ich przeobrażenia w czasie. Annales Missiologici Posnanienses, 23, 76–92. https://doi.org/10.14746/amp.2018.23.5

Liczba wyświetleń: 440


Liczba pobrań: 159

Abstrakt

The turn of the 20 th and 21 st centuries is connected with the significant development of the technology of social media. This is the period when the so-called new media that have a significant impact on building religious awareness of modern societies. This article is a record of research on the meanings of the concept of mission in new media, as well as the extent to which these meanings have changed over time, from ancient periods to the present day. The author presents changes in the scope of the meaning of the term missions and shows his contemporary meanings that are present in new media: entertainment, political, business, cosmic, vocational, diplomatic, automotive, health or sports. The concept of missions in the Christian field occurs in around 13%. The author makes a statement of this fact, to what extent it is the result of the secularization of society, and how much of a positive process of implementing the concept of missions into a broader linguistic range of meaning, or both.

https://doi.org/10.14746/amp.2018.23.5
PDF

Bibliografia

Arzubialde, Santiago. Corella, Jesús. Garcia-Lomas, Juan Manuel. Constituciones de la Compañia de Jesus. Introducción y notas para su lectura. Bilbao: Mensajero–Sal Terre, 1997.

Barth, Karl. „La théologie et la mission à l’heure présente.” Cahiers du monde non chrétien (1932) 4 : 70-104.

Benedykt XVI. Orędzie na 43. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Nowe technologie, nowe relacje. Trzeba rozpowszechniać kulturę szacunku, dialogu i przyjaźni z 24 stycznia 2009. Dostęp 15 września 2018. http://www.vatican.va

Biblia Tysiąclecia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Poznań: Pallottinum, 2003.

Bria, Ion. Chanson, Philippe. Gadille, Jacques. Spindler, Marc. Misjologia. Kontekst ekumeniczny. Tłum. Agnieszka Kuryś. Warszawa: Verbinum, 2007.

Franciszek, Komunikacja i Miłosierdzie – owocne spotkanie. Orędzie na 50. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu z 24 stycznia 2016. Dostęp 15 września 2018. http://www.vatican.va

Franciszek. Prawda was wyzwoli (J 8, 32). Orędzie na 52. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Fake news a dziennikarstwo pokoju z 24 stycznia 2018. Dostęp 15 września 2018. http://www.vatican.va

Grzegorczykowa, Renata. Wstęp do językoznawstwa. Warszawa: PWN, 2008.

Jabłoński, Franciszek. Konspekty do wykładów z misjologii. Górna Grupa: Verbinum, 2017.

Jan Paweł II. Orędzie na 24. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Misja Kościoła w erze komputerów z 24 stycznia 1990. Dostęp 15 września 2018. http://www.vatican.va

Jenkins, Henry. Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów. Tłum. Małgorzata Bernatowicz i Mirosław Filiciak. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007.

Kloch, Józef. Kościół w Polsce wobec Web 2.0. Kielce: Jedność, 2013.

Levinson, Paul. Miękkie ostrze. Naturalna historia i przyszłość rewolucji informacyjnej. Tłum. Hanna Jankowska. Warszawa: Muza, 2016.

Levinson, Paul. Telefon komórkowy. Jak zmienił świat najbardziej mobilny ze środków komunikacji. Tłum. Hanna Jankowska. Warszawa: Muza, 2006.

Magnus, Gregorius. Moralia in Iob, XXXV, 16 (Corpus Christianorum. Saeries Latina 143B). Turnhout. Brepols Bublishers. 1985.

Megapanel PBI/Gemius. styczeń 2018. Dostęp 15 września 2018. http://www.pbi.org.pl

Müller, Karol. „Misjologia: wprowadzenie.” Kościół misyjny. Podstawowe studium misjologii. Red. Sebastian Karotempler. Warszawa: Missio-Polonia, 1997.

Newspoint. Dostęp 15 września 2018. https://www.newspoint.pl

Nowa encyklopedia powszechna PWN. T. 4. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998.

Różański, Jarosław. Misje, a promocja ludzka. Warszawa: Missio-Polonia, 2001.

Sondel, Janusz. Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków (wydanie na CD). Kraków: TAiWPN Universitas, 2006.

Seunois, André. Introduction à la missiologie, Beckenried: Schöneck, 1952.

Słownik wiedzy o mediach. Red. Edward Chudziński. Warszawa–Bielsko-Biała: Park, 2007.

Sobór Watykański II. „Dekret o działalności misyjnej Kościoła.” Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie. Poznań: Pallottinum, 2002. 433-471.

Sobór Watykański II. „Konstytucja dogmatyczna o Kościele.” Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie. Poznań: Pallottinum, 2002. 5-75.