Medytacja chrześcijańska instrumentem nowej ewangelizacji
PDF

Słowa kluczowe

medytacja
modlitwa
Dobra nowina
Słowo Boże
nowa ewangelizacja
duchowość misyjna

Jak cytować

Piasecki, P. (2019). Medytacja chrześcijańska instrumentem nowej ewangelizacji. Annales Missiologici Posnanienses, (23), 133–145. https://doi.org/10.14746/amp.2018.23.9

Abstrakt

The proclamation of the Gospel as Good news for all men has always been at the heart of the life of the mission of the Church. This is why the new evangelization in no way modifies the content of the Gospel, the message of salvation brought by Christ. But in the current global context, it is made ever more urgent and necessary. Faced with all these new phenomena that permeate the contemporary world and the Church, renewed enthusiasm and enthusiasm is needed to respond to the urgency and the need for a new evangelization. This inner impulse can only be the result of a rich and singular personal spirituality, without which the evangelizer runs the risk of quickly becoming exhausted or discouraged: Missionary activity requires a specific spirituality which concerns in particular those whom God has called missionaries (RMis 87). This specific spirituality is nourished by the meditation of Christ the Savior - the Word of God. Through this meditation, the new evangelizers experience being healed by God through Jesus Christ. The encounter with the living God is an entirely original, transformative experience that puts everything in its place and completely upsets reality. This results in the ardor of evangelization that is constantly renewed. All evangelization requires from those who announce, a testimony of life that attests to the truth and the reality of the Gospel. To give one's testimony on mission is to give an account of what we have lived, seen and heard, and meditation is a good way to carry out this reality. Evangelization has a mystical origin; it is a gift that comes from the cross of Christ the Savior. That is why Christian meditation rooted in the tradition of the Church - especially in the Gospel - is a means for the new evangelization.

https://doi.org/10.14746/amp.2018.23.9
PDF

Bibliografia

Aparecida. V Ogólna Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Dokument końcowy: Jesteśmy uczniami Chrystusa, aby nasze narody miały w Nim życie. Gubin 2014.

Benedykt XVI. „Homilia na zakończenie Synodu na temat Eucharystii w życiu i misji Kościoła”, 26 października 2008 (opublikowano 26 października 2008). Dostęp 3 listopada 2014. http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/homilies/2008/documents/hf_ben- xvi_hom_20081026_conclusione-sinodo_fr.html

Benedykt XVI. „Homilia podczas I Nieszporów Uroczystości św. Piotra i Pawła” (opublikowano 28 czerwca 2010). Dostęp 10 września 2014. http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/homilies/2010/documents/hf_ben- xvi_hom_20100628_vespri-pietro-paolo_fr.html

Benedyktyni. Dostęp 26 września 2014. http://www.benedyktyni.net/node/26

Enomiya-Lassalle, Hugo Makibi. Medytacja zen dla chrześcijan. Tłum. Tadeusz Zatorski. Kraków: WAM 2010.

Giovanni Paolo II. “Discorso alla Chiesa italiana per la celebrazione delle III Convegno ecclesiale a Palermo” (opublikowano 23 listopada 1995). Dostęp 8 listopada 2014. http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1995/november/documents/hf_jp- ii_spe_19951123_palermo_it.html

Griffiths, Bede. Złota nić. Tłum. Janina Mroczkowska. Kraków: Znak, 1974.

Jan Paweł II. „Duch Święty nadrzędnym podmiotem ewangelizacji. Audiencja generalna 1 lipca 1998 r.” (opublikowano 22 kwietnia 1999). Dostęp 8 listopada 2014. http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_01071998.html#

Jan Paweł II. „Homilia w czasie Mszy Świętej kanonizacyjnej błogosławionego Jana z Dukli.” Jan Paweł II w Polsce: 31 maja 1997 – 10 czerwca 1997. Przemówienia i homilie. Kraków: Znak, 1997.

Macchioni, Giuseppe. Evangéliser en paroisse. L’expérience des cellules paroissiales d’évangélisation. Nouan-le-Fuzelier: Pneumathèque EdB, 2009.

Merton, Thomas. Księga godzin. Tłum. Tomasz Dzikowski. Kraków: Homini, 2009.

Piasecki, Piotr. Duchowość misyjna w posoborowej nauce Kościoła katolickiego. Poznań: RW WT UAM, 2013.

Ratzinger, Joseph. Sól ziemi: chrześcijaństwo i Kościół katolicki na przełomie tysiącleci: z kardynałem rozmawia Peter Seewald. Tłum. Grzegorz Sowiński. Kraków: Znak, 1997.

Synod Biskupów, XIII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne. Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej. Lineamenta nr 13 (opublikowano 2011). Dostęp 3 listopada 2014. http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20110202_lineam enta-xiii-assembly_pl.html#_ftn43>

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Annales Missiologici Posnanienses są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Annales Missiologici Posnanienses udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2015 roku w Annales Missiologici Posnanienses pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Metrics

Metrics Loading ...