Música para rezos y liturgias de la Semana Santa de los archivos misionales en Bolivia
PDF (Español (España))

Słowa kluczowe

Indians
Jesuits
music
reconstruction of sound
Holy Week
mission history

Jak cytować

Nawrot, P. (2019). Música para rezos y liturgias de la Semana Santa de los archivos misionales en Bolivia. Annales Missiologici Posnanienses, (23), 147–163. https://doi.org/10.14746/amp.2018.23.10

Abstrakt

The present essay exposes the revision of some texts written by the missionaries and superiors of the Society of Jesus where it is narrated about the celebrations of Holy Week in the former Jesuit reductions among the South-American Indians. It speaks about music that was used in formal and popular liturgies of the Holy Week. We begin on Passion Sunday and continue until Holy Saturday, asking if – based on the music collections of the missions of Chiquitos and Moxos – it is possible to reconstruct the sound of these festivities according to what the texts written from the 18thcentury missions testify. The article includes the transcription of some of the musical works cited in the texts of the Jesuits. If in the conclusion of this study it is demonstrated that such a global reconstruction of the music of Holy Week is possible, the project could be deepened in another study as a natural continuation of this result.

https://doi.org/10.14746/amp.2018.23.10
PDF (Español (España))

Bibliografia

Archivo de Alcalá. Caja 84. Perú = (II)1. 2. Carta del P. Estanislao Arlet al P. General sobre la misión o Reducción de los indios “Canisianos” del Perú. (1-IX- 1698), f. 24 a. [Hay otra copia de esta carta impresa, en latin, Lg. 3, 6].

Cardiel, José. Carta y relación de las misiones de la Provincia del Paraguay, 1747. Archivo de la Provincia de Toledo, Madrid, n. 151.

Eguíluz de, Diego. Relación de la Misión Apostólica de los Moxos en esta Provincia del Perú de la Compañía de Jesús que remite su Provincial Padre Diego de Eguiluz a Nuestro Muy Reverendo Padre Tyrso González, General. Año 1696. Archivum Romanum Societatis Iesu, Perú 21, Peruana Litteræ Annuæ, Tomus III, 1633-1700, ff . 62v-63r.

Eguíluz de, Diego. Relación de la Misión Apostólica de los Moxos en esta Provincia del Perú de la Compañía de Jesús que remite su Provincial Padre Diego de Eguiluz a Nuestro Muy Reverendo Padre Tirso González, General. Año 1696. Archivum Romanum Societatis Iesu, Perú 21, Peruana Litteræ Annuæ, Tomus III, 1633-1700. Status Missionis Indorum, quos Moxos Vocant. Peruanæ, 1696. [ff . 62v y 63r.] Copia. Original en el Archivo Nacional de Lima, Leg. 1155.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Annales Missiologici Posnanienses są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Annales Missiologici Posnanienses udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2015 roku w Annales Missiologici Posnanienses pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Metrics

Metrics Loading ...