Duch Ameryki Łacińskiej nadzieją dla (nie)chrześcijańskiej Europy

Main Article Content

Marta Sienkiewicz

Abstrakt

The article indicates the disappearance of Christianity in Europe. The article refers to Christian hope as an inspiration and motivation to undertake evangelization activities. The article contains references to popes who see help for secularized Europe in Latin America and the people of this continent. The text emphasizes the importance of culture in experiencing religion and building relationships with God. It signals that re-evangelization is needed in modern Europe, which will lead to the rebuilding of Christian identity. The text also emphasizes that Christianity is a religion for everyone, and Christian teaching should be uniform.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Marta Sienkiewicz. (2019). Duch Ameryki Łacińskiej nadzieją dla (nie)chrześcijańskiej Europy. Annales Missiologici Posnanienses, (24), 31-39. https://doi.org/10.14746/amp.2019.24.2
Dział
Artykuły naukowe
Biogram autora

Marta Sienkiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Teologiczny

Marta Sienkiewicz, doktorantka na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Bibliografia

 1. Eurobarometr. Dostęp 19 maja 2019. http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_341_en.pdf
 2. Ad gentes divinitus. Dostęp 18 maja 2019. https://kosciol.wiara.pl/doc/492068.Ad-Gentes
 3. Benedykt XVI. Encyklika Spe salvi. Dostęp 20 maja 2019. http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20071130_spe-salvi.html
 4. Benedykt XVI. Wiara w Boga-Miłość uczyniła Amerykę Łacińską „kontynentem nadziei” – homilia wygłoszona 13 maja 2007 r. w Aparecidzie podczas Mszy Świętej rozpoczynającej V Konfe-rencję Ogólną Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Karaibów, w trakcie podroży apostolskiej do Brazylii 9-14.05.2007. Dostęp 11 listopada 2019. https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/bene-dykt_xvi/homilie/brazylia_aparecida_13052007.html
 5. Blachnicki, Franciszek. Wielki Nakaz Misyjny Chrystusa. Dostęp 20 maja 2019. www.blachnicki.oaza.pl/conf/agape/rnz5.html
 6. Franciszek. Adhortacja Evangelii gaudium. Dostęp 20 maja 2019. https://opoka.org.pl/biblioteka-/W/WP/franciszek_i/adhortacje/evangelii_24112013.html
 7. Fąs, Ludwik. „Patronat misyjny” NURT SVD (2004) 1: 7-48.
 8. Jan Paweł II. Adhortacja Pastores Dabo Vobis. Dostęp 20 maja 2019. https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/apost_exhortations/documents/hf_pl-ii_exh_25031992_pastores-dabo-vobis.html
 9. Jan Paweł II. Niech kontynent nadziei będzie także kontynentem życia – homilia wygłoszona 23 stycznia 1999 r. podczas Mszy Świętej w bazylice Matki Bożej z Guadalupe w Meksyku w trak-cie podróży apostolskiej Jana Pawła II do Meksyku i Stanów Zjednoczonych 22-28.01.1999. Dostęp 10 listopada 2019. https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/homilie/guada-lupe_23011999.html
 10. Katechizm Kościoła Katolickiego. Poznań: Pallottinum, 1992.
 11. Kosian, Józef. Filozofia nadziei. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997. Nieścior, Leon. „Ojcowie Kościoła wobec starożytnych kultur.” Lumen Gentium. Zeszyty misjologiczne (2013) 1: 49-61.
 12. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Częstochowa: Święty Paweł, 2008.
 13. Rahner, Karl. Vorgrimler, Herbert. Mały słownik teologiczny. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 1987.
 14. Różański, Jarosław. „Założenia inkulturacji” Lumen Gentium. Zeszyty misjologiczne (2013) 1: 7-33.
 15. Seweryniak, Henryk. Teologia fundamentalna. Vol. 1. Warszawa: Biblioteka „Więzi”, 2010.
 16. Zając, Marian. „Reewangelizacja skutecznym antidotum w duszpasterstwie Europy Zachodniej.” Europa dla Chrystusa – Chrystus dla Europy. Reewangelizacja cywilizacji zachodniej. Red. Bogdan Giemza. Kraków: Wydawnictwo Salwator, 2009.
 17. Zięba, Maciej. Kłopot za kłopotem. Katolik w dryfującej Europie. Poznań: W drodze, 2015.