Wątki misyjne w nowożytnej ikonografi i Świętego Franciszka Ksawerego (w wybranych dziełach sztuki)

Main Article Content

Justyna Sprutta

Abstrakt

The iconography of Saint Francis Xavier abounds in mission themes. It includes literal and allegorical motives. Symbols are present in this iconography, but the narration prevails. In the mission iconography of Saint Francis Xavier are emphasized: the prophetic dream of a mission in India, teaching, disputing, administering the sacrament of baptism, miracles, the death of Saint Francis Xavier on the island Sancian and his apotheosis which is most often in the “company” of the personifi cation of the continents or mission countries.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Justyna Sprutta. (2019). Wątki misyjne w nowożytnej ikonografi i Świętego Franciszka Ksawerego (w wybranych dziełach sztuki). Annales Missiologici Posnanienses, (24), 119-133. https://doi.org/10.14746/amp.2019.24.8
Dział
Artykuły naukowe
Biogram autora

Justyna Sprutta, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Teologiczny

Justyna Sprutta, dr, teolog, historyk sztuki, fi lolog. Absolwentka KUL, UKSW i UAM. Wykładowca na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu. Współpracuje z portalami www.misyjne.pl i www.deon.pl oraz dwutygodnikiem diecezji kaliskiej „Opiekun”. Autorka ponad stu artykułów naukowych, w tym obcojęzycznych, oraz książki Sztuka i wychowanie. Obecnie przygotowuje książkę Teatr i wychowanie. Członkini Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata i Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Bibliografia

 1. Coloma, Miguel Ángel León. „Iconografía barocca de San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier. Notas a una exposición.” La huella de los Jesuitas en Granada. Del Colegio de San Pablo a la Facultad de Teología. Red. Francisco Javier Martínez Medina, Granada: Facultad de Teología, 2014. 153-207.
 2. Dalmases, de Cándido. Ignacy Loyola. Życie i dzieło. Tłum. B. Steczek, A. Wolanin. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2002.
 3. Dzik, Janina. „Graficzne tezy z wizerunkami św. Ignacego Loyoli i św. Franciszka Ksawerego w Muzeum Archidiecezji Przemyskiej.” Hereditas Monasteriorum 6 (2015): 317-324.
 4. Echániz, Ignacio. Męka i chwała. Żywa historia jezuitów. Tłum. B. Steczek. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2014.
 5. Giorgi, Rosa. Saints in Art. Trans. T.M. Hartmann. Los Angeles: Getty Publications, 2003. Gonsalves da Cámara, Ludwik. Memoriale, czyli diariusz o św. Ignacym Loyoli 1555. Tłum. M. Bednarz. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2008.
 6. Grzebień, Ludwik. „Św. Franciszek Ksawery i jego kult.” Studia Bobolanum 1 (2007): 41-55. Karkocha, Małgorzata. „Sztuka potrydencka na Śląsku na przykładzie kościoła św. św. Stanisława i Wacława w Świdnicy. Założenia teoretyczne i praktyka artystyczna.” Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 83 (2008): 7-28.
 7. Knapiński, Ryszard. „Przyczynek do badań nad zbiorem grafik określanych jako icones et miracula sanctorum Poloniae.” Twórcy i dzieła. Studia z dziejów kultury artystycznej. Red. Małgorzata Ki-towska-Łysiak, Lechosław Lameński, Irena Rolska-Boruch. Lublin: RW KUL, 2007. 371-381.
 8. Kolbiarz, Artur. Wardzyński, Michał. „Sculpted Furnishings of the Jesuit Church and University in Wrocław. New Findings and Interpretations.” Jesuits and Universities. Artistic and Ideological Aspects of Baroque Colleges of the Society of Jesus – Examples from Genoa and Wrocław. Red. Giacomo Montanari, Arkadiusz Wojtyła, Małgorzata Wyrzykowska. Wrocław: Wydawnictwo UWr, 2015. 277-311.
 9. Królikowski, Janusz. Widzialne słowo. Teologia w sztuce. Tarnów: Biblos, 2009.
 10. „Litania do świętego Franciszka Ksawerego.” 113 litanii. Oprac. Jerzy Lech Kontkowski. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2015.
 11. Loyola, de Ignacy. Listy wybrane. Tłum. K. Jachimska-Małkiewicz, R. Skórka, S. Filipowicz. Kra-ków: Wydawnictwo WAM, 2017.
 12. Magnani, Lauro. „The Jesuit Fathers in Genoa, Their Art and History: New Research and a Long Tradition of Studies.” Jesuits and Universities. Artistic and Ideological Aspects of Baroque Colleges of the Society of Jesus – Examples from Genoa and Wrocław. Red. Giacomo Montanari, Arkadiusz Wojtyła, Małgorzata Wyrzykowska. Wrocław: Wydawnictwo UWr, 2015. 13-40.
 13. Marecki, Józef. Rotter, Lucyna. Jak czytać wizerunki świętych. Leksykon atrybutów i symboli hagiograficznych. Kraków: Universitas, 2009.
 14. Nguyen Ha, Duc. Polscy misjonarze na Dalekim Wschodzie w XVII-XVIII wieku. Warszawa: Neriton, 2006.
 15. Osswald, Maria Cristina. „The iconography and cult of Francis Xavier, 1552-1640.” Archivum Historicum Societatis Iesu. Red. Thomas M. McCoog. Vol. LXXI (2002): 259-277.
 16. Plazaola Artola, Juan. El Santuario de Loyola. Barcelona: 1996.
 17. Pleszczyński, Andrzej. „Apostoł Nowego Świata – św. Franciszek Ksawery i Indianie. Kulturowe i historyczne konteksty wyobrażeń mieszkańców Indii i Dalekiego Wschodu przedstawionych na malowidłach dawnego kościoła jezuitów w Krasnymstawie.” Rocznik Chełmski 2 (1996): 75-108.
 18. Prejs, Marek. Egzotyzm w literaturze staropolskiej. Wybrane problemy. Warszawa: Wydawnictwo UW, 1999.
 19. Ripa, Cesare. Ikonologia. Tłum. Ireneusz Kania. Kraków: Universitas, 1998.
 20. Schurhammer, G. Na morzach Wschodu. Święty Franciszek Ksawery, apostoł Indii 1506-1552. Tłum. S. Cieślak. Kraków: Wydawnictwo WAM, 1997.
 21. Stürmer, Ernst. Człowiek z ognia. Misjonarze, którzy tworzyli historię. Franciszek Ksawery (Indie, Japonia). Tłum. Bożena Jeszka-Blechert. Warszawa: Wydawnictwo Księży Werbistów, 1987.
 22. Tomkiewicz, Władysław. Piękno wielorakie. Sztuka baroku. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1971. Wasilewska-Dobkowska, Joanna. Pióropusze i turbany. Wizerunek mieszkańców Azji w sztuce jezuitów polskich XVII i XVIII wieku. Warszawa: Neriton, 2006.