Chrystianizacja Anglii według Historia ecclesiastica gentis Angelorum Bedy Czcigodnego

Main Article Content

Dorota Kołodziejczyk

Abstrakt

Bede Venerable from Northumbria belongs to the group of the most prolific writers of the early medieval period. This Benedictine friar from Britain became famous thanks to his chronicle: Historia ecclesiastica gentis Angelorum, dedicated to the history of his motherland since the moment of Gaius Julius Caesar’s arrival until the year 731. Thanks to this chronicle, but also his other historical records concerning, e.g. Benedictine abbots, Bede Venerable owes his name of ‘the father of English historiography’. The issue of the Christianisation of Britain, connected with the continuous sending of missionaries on the British territory, creates the main part of this chronicle. This article is an attempt, undertaken with a certain amount of timidity, to outline the  history of the introduction and renewal of Christianity in Britain based only on the chronicle written by Bede Venerable.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kołodziejczyk, D. (2020). Chrystianizacja Anglii według Historia ecclesiastica gentis Angelorum Bedy Czcigodnego. Annales Missiologici Posnanienses, (25), 7-21. https://doi.org/10.14746/amp.2020.25.1
Dział
Artykuły naukowe
Biogram autora

Dorota Kołodziejczyk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Nauk Historycznych

Dorota Kołodziejczyk, mgr pedagogiki w zakresie dydaktyki języków obcych. Nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 8 w Kaliszu. Podejmie studia doktoranckie na Wydziale Nauk Historycznych UKSW w Warszawie.

Bibliografia

 1. BIBLIOGRAFIA Bede. Ecclestiastical History of the English People. London: Penguin Random House, 1995 [tłum. własne].
 2. Bober, Andrzej. Anglia, Szkocja, Irlandia. Teksty źródłowe do historii Kościoła i patrystyki I-IX w. Lublin: TN KUL, 1991.
 3. Cyrek, Olga. „Aktywność pastoralna i misyjna wczesnośredniowiecznych mnichów i pierwszych organizatorów życia monastycznego od IV do VII w.” Studia Paradyskie (2012) 22: 7-25.
 4. Delap, Dana. Celtic Saints. Norwich: Pitkin Guides, 2003.
 5. Karas, Marcin. „Kosmologia Bedy Czcigodnego (VIII wiek).” Roczniki Filozofi czne (2012) 60: 7-26.
 6. Leciejewicz, Lech. Nowa postać świata. Narodziny średniowiecznej cywilizacji europejskiej. Wrocław: Wydawnictwo UWr, 2007.
 7. Marecki, Józef. Rotter, Lucyna. Jak czytać wizerunki świętych. Leksykon atrybutów i symboli hagiografi cznych. Kraków: Universitas, 2009.
 8. Puchalska-Dąbrowska Bernadetta. „Beda Czcigodny i bohaterowie Historii kościelnej narodu angielskiego w Żywotach świętych Piotra Skargi.” Vox Patrum (2016) 65: 565-584.
 9. Puchalska-Dąbrowska Bernadetta. „Postać Bedy Czcigodnego w polskim piśmiennictwie religijnym XVI-XVIII wieku.” Tematy i Konteksty (2014) 9: 329-342.
 10. Puchalska-Dąbrowska Bernadetta. Beda Czcigodny i bohaterowie „Historii kościelnej narodu angielskiego” w polskim piśmiennictwie religijnym XVI-XVIII wieku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2017.
 11. Snyder, A. Christopher. Brytowie. Tłum. Katarzyna Bażyńska-Chojnacka i Piotr Chojnacki. Warszawa: Wydawnictwo UW, 2015.
 12. Sprutta, Justyna. Kołodziejczyk, Dorota. „Beda Czcigodny – życie i twórczość. [Zarys historyczny].” Studia Gnesnensia (2019) XXXIII: 191-210.
 13. Stenton, M. Frank. Anglo-Saxon England. Oxford: Oxford Clarendon Press, 2004 [tłum. własne]. The Cambridge Companion to Bede. Red. Scott DeGregorio. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
 14. Zins, Henryk. Historia Anglii. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2001.