Misyjne nauczanie Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Polski
PDF

Słowa kluczowe

pielgrzymki Jana Pawła II
św. Wojciech
misje wśród Słowian
misje ad gentes
inkulturacja
polscy misjonarze

Jak cytować

Adamiak, G. (2020). Misyjne nauczanie Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Polski. Annales Missiologici Posnanienses, 25, 35–56. https://doi.org/10.14746/amp.2020.25.3

Liczba wyświetleń: 556


Liczba pobrań: 272

Abstrakt

During his pilgrimages to his homeland, John Paul II was teaching his countrymen about the problems specifi c to the Church in Poland, but also to the whole Church. One of these themes was the missions ad gentes. The Pope noticed and pointed out on the example of the history of his nation that missions built Polish statehood and shaped Polish culture. He called for this process to be recognized in the history of Europe as a whole and to recognize in evangelization the factor that builds and defi nes its true identity. He showed that missions help imbue human culture with a supernatural element. He recalled the truth about the missionary nature of the Church and the missionary vocation of all its members. Responsibility and cooperation in the missionary work was for John Paul II one of the forms of the “imagination of mercy.”  Appealing to his countrymen for missionary generosity and commitment, he also pointed to the fi gures who were involved in the animation of the missionary work in the Polish and universal Church. In his teaching in Poland, he recalled the missionary task of the Church community and of each and every faithful.

https://doi.org/10.14746/amp.2020.25.3
PDF

Bibliografia

Adamiak, Grzegorz. Recepcja idei misyjnej w diecezji płockiej w latach 1908-2015. Warszawa: Instytut Papieża Jana Pawła II, 2020.

Chadzińska, Agnieszka. „Matka Afryki – bł. Maria Teresa Ledóchowska.” Dostęp 20 lutego 2020. <https://www.niedziela.pl/artykul/773/Matka-Afryki-8211-bl-Maria-Teresa>

Crollius, Arji Roest. „Inkulturacja.” Kościół misyjny. Podstawowe studium misjologii. Red. Sebastian Karotempler. Warszawa: Missio–Polonia, 1997. 125-134.

Dębska, Janina. „W służbie misji Maria Teresa Ledóchowska i misje.” W nurcie zagadnień posoborowych. Red. Bogdan Bejze. T. 9. Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 1977. 33-40.

Górski, Jan. Nowy paradygmat misji. Warszawa: Wydawnictwo Missio–Polonia, 2006.

Grzybowski, Michał Marian. Duchowieństwo diecezji płockiej: wiek XX. T. 1. Cz. 2. Płock: Kronos, 2007. 7-9.

Jabłoński, Franciszek. „Wkład Kościoła w Polsce w dzieło misyjne w XIX w.” Misje w XIX wieku. Wybrane zagadnienia. Red. Piotr Artur Sokołowski. Pieniężno: Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów, 2008. 207-236.

Kisiel, Dariusz. „Biskup Profesor Jan Wosiński. Ojciec Duchowny (1914-1996).” Mistrzowie i nauczyciele. Profesorowie Seminarium Duchownego w Płocku 1965-2000. Red. Ireneusz Mroczkowski. Płock: Płocki Instytut Wydawniczy, 2001. 25-45.

Klimkiewicz, Witold. Kardynał Ledóchowski na tle swej epoki. T. 1-3. Poznań: Księgarnia Świętego Wojciecha, 1987.

Kluj, Wojciech. Teologiczne podstawy misji według Jana Pawła II. Warszawa: IPJP2, 2008.

Kluz, Władysław. Czterdzieści siedem lat życia. Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 2006.

Kłoczowski, Jan Andrzej. „Wstęp do pielgrzymki Jana Pawła II do Polski: 2-10 czerwca 1979.” Jan Paweł II, Dzieła zebrane. Homilie i przemówienia z pielgrzymek – Europa. Polska. T. 9. Cz. 1. Kraków: Wydawnictwo M, 2008. 17-21.

Krzymkowska, Małgorzata. „Chronologia życia i działalności błogosławionej Marii Teresy Ledóchowskiej. Maria Teresa Ledóchowska i misje.” W nurcie zagadnień posoborowych. Red. Bogdan Bejze. T. 9. Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 1977. 9-14.

Nowak, Adam. „Rodzinne środowisko Marii Teresy Ledóchowskiej. Maria Teresa Ledóchowska i misje.” W nurcie zagadnień posoborowych. Red. Bogdan Bejze. T. 9. Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 1977. 15-22.

Polscy misjonarze w świecie. 50 lat od Dekretu soborowego „Ad gentes”. T. 1-3. Górna Grupa: Verbinum, 2015.

Różański, Jarosław. Wokół koncepcji inkulturacji. Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 2008.

Różański, Jarosław. Misje a promocja ludzka. Warszawa: Missio–Polonia, 2001.

Rutowski, Tadeusz. „Filozofi czno-teologiczne poglądy Pawła Włodkowica (Na podstawie pism ‘ Saevientibus’ i ‘Opinio Ostientis.’).” Studia Płockie (1985) 13: 184-194.

Ryłko, Stanisław. „Wstęp do pielgrzymek Jana Pawła II do Polski.” Jan Paweł II. Dzieła zebrane. Homilie i przemówienia z pielgrzymek – Europa. Polska. T. 9. Cz. 1. Kraków: Wydawnictwo M, 2008. 13-14.

Sotowski, Paulin. Opowieść o św. Maksymilianie. Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 2011.

Tomaszewski, Czesław. „Błogosławiony Jan Beyzym SJ.” Dostęp 22 lutego 2020. <https://missio.org.pl/pontyfi kat/misyjni-swieci/misjonarze/85-blogoslawiony-jan-beyzym-sj>

Urban, Wincenty. „Akcja misyjna Kościoła katolickiego w Polsce.” Księga tysiąclecia katolicyzmu w Polsce. Red. Marian Rechowicz [i inni]. Lublin: TN KUL, 1969. 585-638.

Wosiński, Jan. „Wkład bł. Maksymiliana Kolbe w misyjne dzieło Kościoła.” Collectanea Theologica 42. 4 (1972). 5-14.

Wysocki, Marcin. „Aktualność ewangelizacyjnej misji Kościoła w świetle inicjatyw apostolskich św. Maksymiliana Marii Kolbego.” Lumen Gentium (2018) 2. 85-103.

Zagrodzki, Wojciech. Człowiek drogą Kościoła. Jan Paweł II w Polsce. Kraków: Wydawnictwo Homo Dei, 2002.