Siedem cech charakteryzujących nową ewangelizację
PDF

Słowa kluczowe

nowa ewangelizacja
keryks
kerygmat
nowość
przepowiadanie

Jak cytować

Zborowski, M. (2020). Siedem cech charakteryzujących nową ewangelizację. Annales Missiologici Posnanienses, 25, 57–69. https://doi.org/10.14746/amp.2020.25.4

Liczba wyświetleń: 431


Liczba pobrań: 1646

Abstrakt

The new evangelization is a concrete task, precisely described in the documents and teaching of the Church. Its characteristic features include: a new context in which the Gospel is proclaimed, a new recipient of this message, a new enthusiasm, new methods, new means of expression, as well as a new keryx and a new content, which is the kerygma sensu stricto. The new evangelization is one of the three types of evangelization in addition to the mission ad gentes and the ordinary evangelization.

https://doi.org/10.14746/amp.2020.25.4
PDF

Bibliografia

Benedykt XVI. Adhortacja apostolska Africae munus. Kraków: Wydawnictwo AA, 2012.

Benedykt XVI. Adhortacja apostolska Verbum Domini. Kraków: Wydawnictwo M, 2010.

Cantalamessa, Raniero. Come la scia di un vascello. Orizzonti per una nova evangelizzazione. Milano: Edizioni San Paolo, 2012.

Cantalamessa, Raniero. Przygotujcie drogi Pańskie. Tłum. Krystyna Kozak. Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanow, 1999.

Cantalamessa, Raniero. Tajemnica głoszenia Słowa Bożego. Tłum. Grzegorz Niedźwiedź. Wrocław: Franciszkańskie Wydawnictwo św. Antoniego, 2007.

Cantalamessa, Raniero. Tchnienie Ducha. Tłum. Krystyna Kozak. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, 1998.

Dyk, Stanisław. Nowa ewangelizacja. Konkretne wyzwanie. Gubin: Przystanek Jezus, 2015.

Ferdek, Bogdan. „Duchowość jako interioryzacja dogmatu.” Studia Gnesnensia (2017) XXXI: 19-31.

Franciszek. Adhortacja apostolska Christus vivit. Kraków: Wydawnictwo M, 2019.

Franciszek. Adhortacja apostolska Evangelii gaudium. Kraków: Wydawnictwo M, 2013.

Franciszek. Adhortacja apostolska Querida Amazonia. Kraków: Wydawnictwo M, 2020.

Jan Paweł II. Encyklika Redemptoris missio. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1995.

Jan Paweł II. Nowa ewangelizacja, postęp człowieka, kultura chrześcijańska. Przemówienie na otwarcie obrad IV Konferencji Ogolnej Episkopatu Ameryki Łacińskiej CELAM, Santo Domingo 12.10.1992 r. OsRomPol (1992) 13: 22-25.

Kowalczyk, Marian. „Zagrożenia wiary w dobie nowego ateizmu.” Współczesne zagrożenia wiary. Red. Jarosław Moskałyk. Poznań: Wydawnictwo Wydziału Teologicznego UAM, 2015. 39-58.

Krzemiński, Krzysztof. Wspolnota w Duchu. Historiozbawcze posłannictwo Ducha Świętego według Heriberta Muhlena. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2002.

Parzych-Blakiewicz, Katarzyna. Dialog – jako metoda ewangelizacji współczesnego świata według Jana Pawła II. Olsztyn: Hosianum, 2000.

Paweł VI. Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 2001.

Pawłowski, Adam. Kerygmat w nowej ewangelizacji. Poznań: Wydawnictwo Agape, 2014.

Prado Flores, H. Jose. Nowi ewangelizatorzy dla nowej ewangelizacji. Tłum. Bronisław Jakubowski. Poznań: Wydawnictwo Święty Wojciech, 2013.

Projekt Pastoralny. Szkoła Ewangelizacji św. Andrzeja, Stryszawa 2011, s. 13. Dostęp 8 stycznia 2018. <http://www.snebytom.pl/wpcontent/uploads/2015/02/ProjektPastoralnySESA.pdf>

Ryś, Grzegorz. Pierwsze jest pierwsze. Krakow: Wydawnictwo Studio, 2015.

Zborowski, Michał. „Kerygmat we współczesnych ruchach kościelnych.” Resovia Sacra (2019), s. 475-492.