Od ateizmu do teizmu poprzez krytykę „pięciu dróg” św. Tomasza w świetle myśli Antony’ego Flewa
PDF

Słowa kluczowe

ateizm
teizm
filozofia Boga
falsyfikacja
Antony Flew
istnienie Boga
„pięć dróg” Tomasza z Akwinu

Jak cytować

Mrówka, A. (2020). Od ateizmu do teizmu poprzez krytykę „pięciu dróg” św. Tomasza w świetle myśli Antony’ego Flewa. Annales Missiologici Posnanienses, 25, 85–102. https://doi.org/10.14746/amp.2020.25.6

Liczba wyświetleń: 471


Liczba pobrań: 1652

Abstrakt

Atheism and theism have been seen rather as contradictory points of view, without the possibility to enter into dialogue. In 1966 Antony Flew published a book entitled God  and Philosphy, a key work, in which the author criticised theism and later – the logical justification of atheism. He took up a constructive criticism of the Five  Ways of St Thomas Aquinas. Flew achieved his goal, because he provoked theists to revise their views and ways of formulating theological arguments. Finally, Antony Flew considered again his own attitude and thanks to conducted debates and discussion with theists, he came to the conclusion that God exists. Antony Flew spent almost his whole life on a quest to find the truth. He could be a positive example of an open-minded philosopher, because only such a person is able to contribute to an open a dialogue between atheism and theism.

https://doi.org/10.14746/amp.2020.25.6
PDF

Bibliografia

Burnaby, John. Habgood, John Stapylton. Soundings. Essays Concerning Christian Understanding.

Red. Alexander Roper Vidler. Cambridge: Cambridge University Press, 1966.

Davies, Paul. The Anthropic Principle. Particle and Nuclear Physics. London: University College, 1983.

Flew, Antony. God: A Critical Enquiry. Illinois: Open Court Publishing, 1984.

Flew, Antony. Varghese, Abraham Roy. Bóg istnieje. Dlaczego najsłynniejszy ateista zmienił swój światopogląd? Tłum. Robert Pucek. Warszawa: Fronda, 2010.

Flew, Antony. MacIntyre, Alasdair Chalmers. Theology and Falsification: The University discussion, New Essays in Philosophical Theology. New York: Macmillan 1964.

Habermas, Gary Robert. Did the Resurrection Happen? A Conversation with Gary Habermas and Antony Flew. Red. David Baggett. Illinois: IVP Books, 2009.

Hare, Richard Mervyn. Flew, Antony. Mitchell Basil. „Teologia a falsyfikacja.” Tłum. Michał Szczubiałka. Filozofi a religii. Red. Bohdan Chwedeńczuk. Warszawa: Spacja-Aletheia, 1997.

Hilbert, David. „On the Infinite.” Philosophy of Mathematics: Selected Readings. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.

Jastrow, Robert. „The Astronomer and God.” The Intellectuals speak out about God. Red. Roy Abraham Varghese. Chicago: Gateway Books, 1984.

Tomasz z Akwinu. O wieczności świata. Teksty i studia. Tłum. Andrzej Pokulniewicz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2003.

Tomasz z Akwinu. Traktat o Bogu. Suma Teologii, kwestie 1-26. Tłum. Gabriela Kurylewicz, Zbigniew Nerczuk i Mikołaj Olszewski. Kraków: Znak, 1999.

Ptaszek, Robert Tomasz. „Recenzje: A. Flew, R.A. Varghese, Bog istnieje. Dlaczego najsłynniejszy ateista zmienił swój światopogląd?” Roczniki Kulturoznawcze (2010) 1: 232-239.

Sobór Watykański I. Konstytucja Dogmatyczna o wierze katolickiej Dei Filius. Dokumenty Soborów Powszechnych. Lateran V, Trydent, Watykan I (1511-1870). Red. Arkadiusz Baron, Henryk Pietras. T. 4. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2004.

Stairs, Allen. Basil Mitchel. „Symposium on Theology and Falsifi cation.” Dostęp 30 sierpnia 2019.<http://www.qcc.cuny.edu/SocialSciences/ppecorino/PHIL_of_RELIGION_TEXT/CHAPTER_8_LANGUAGE/Relation_of_Faith_to%20Reason.htm>

Tracy, Thomas. God action and embodiment. Grand Rapids: Eerdmans Pub, 1984.

Wallace, Stan. Does God exist? The Craig – Flew debate. Aldershot: Routledge, 2003.

Wesoły, Marian. „ἈΓΑΘΟΝ (PL. AP. 38 a) – Sedno życia i filozoficznego wyzwania Sokratesa.” Peitho (2011) 2: 93-109.

Wisdom, John. Other Minds. Blackwell: Basil Blackwell, 1941.