Działalność Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej jako realizacja misyjnego posłannictwa Kościoła
PDF

Słowa kluczowe

Edmund Bojanowski
świadomość misyjna
misjonarze
ochronki
dzieci
Afryka
Boliwia
Kazachstan
covid-19

Jak cytować

Machalski, J. (2020). Działalność Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej jako realizacja misyjnego posłannictwa Kościoła. Annales Missiologici Posnanienses, 25, 133–145. https://doi.org/10.14746/amp.2020.25.9

Liczba wyświetleń: 474


Liczba pobrań: 302

Abstrakt

Since the apostolic times, the Church has continuously fulfilled the invitation addressed by Jesus to his disciples: Go ye into all the world, and preach the Gospel to every creature (Mark 16:15). The Second Vatican Council, writing about the missionary nature of the Church, clearly emphasized the importance of the task of bringing the Good News to all people on Earth. This mission includes the activity of the Sisters Servants of the Holy and Immaculate Virgin Mary, a congregation founded by blessed Edmund Bojanowski. Although the congregation was not established with missionary work in mind, the first Sisters left Poland as early as 1928, realizing the deep missionary  awareness that had always been present in Bojanowski. Currently, the Sisters work almost on all continents, running schools and nurseries for children, serving the sick in  clinics and hospitals, working for charity, parishes and pastoral care. The spring months faced the Sisters with the challenge of dealing with the covid-19 virus epidemic, which affected, among others, the functioning of the hospitals and schools run by the Sisters, putting many children in poor health at risk because of the conditions in which they live. The Sisters often added a request for prayer and support to the current news published on the Internet. Although due to the epidemic, the departures of volunteers became impossible, many people of good will supported and  continue to support the missionary activity of the Sisters, remembering the words of Christ: Truly I say to you, to the extent that you did it to one of these brothers of Mine, even the least of them, you did it to Me (Matthew 25:40).

https://doi.org/10.14746/amp.2020.25.9
PDF

Bibliografia

Franciszek. Encyklika Lumen fidei. Kraków: WAM 2013, 37.

Franciszek. Adhortacja apostolska Evangelii gaudium. Wrocław: Wydawnictwo TUM, 2014.

Franciszek. Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2013. Dostęp 9 września 2020. <https://w2.vatican.va/content/francesco/pl/messages/missions/documents/papafrancesco_20130519_giornata-missionaria2013.html>

Franciszek. Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2015. Dostęp 7 sierpnia 2020.

Jan Paweł II. Encyklika Redemptoris missio. 1: AAS 83 (1991), 249.

Maciej Syka. Dostęp 9 września 2020 r. <https://pl.aleteia.org/2020/01/22/maciej-syka-rezyseremfilmu-pewnosc-jest-duch-swiety-nie-ja-wywiad/>

Misje. Dostęp 9 września 2020. <http://www.siostry-maryi.pl/misje.html>

Paweł VI. Adhortacja apostolska. Evangelii nuntiandi. 14: AAS (1976), 13.

Placówki misyjne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej. Dostęp 9 września 2020. <http://www.sluzebniczki.pl/placowki,s,sub11.html>

Pomoc misjom. Dostęp 9 września 2020. <http://www.sluzebniczkinmp.pl/misje-i-ewangelizacja-8712/pomoc-misjom-10143>

Sobór Watykański II. Dekret o misyjnej działalności Kościoła Ad gentes. 7: AAS 58 (1966), 948.

Szyszka, Tomasz. „Misyjne impulsy papieża Franciszka.” Nurt 2 (2016): 140-167.

Tadrzak-Mazurek, Małgorzata. Dobrodziej. Luboń: Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP, 2015.

Założenia Stowarzyszenia Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego. Dostęp 9 września 2020. <http://www.sluzebniczki.pl/zalozenia,s,sub5.html>

Z historii placówek misyjnych. Siostry Służebniczki NMP Starowiejskie w służbie Ewangelii

w Afryce od 1928 roku. Dostęp 9 września 2020. <http://www.sluzebniczkinmp.pl/misje-iewangelizacja-8712/z-historii-placowek-misyjnych-10120#1>

Z Kamerunu. Dostęp 9 września 2020. <http://www.sluzebniczki.pl/misje,s,sub11.html

Działalność misyjna Zgromadzenia Służebniczek. Dostęp 9.09.2020. https://siostry.net/misje/>

Zwilnian-Grabowski, Tadeusz. „Podróże misyjne świętego Pawła.” Colloquia Theologica Ottoniana nr 2 (2008): 7-21.

Życzenia świąteczne. Dostęp 9 września 2020.<http://www.sluzebniczki.pl/news,z_kamerunu,2000.html>