Udział polskich misjonarzy w ewangelizacji misyjnej Papui Nowej Gwinei
PDF

Słowa kluczowe

Papua Nowa Gwinea
fideidoniści
polscy misjonarze
misjonarze z archidiecezji gnieźnieńskiej

Jak cytować

Jabłoński, F. (2012). Udział polskich misjonarzy w ewangelizacji misyjnej Papui Nowej Gwinei. Annales Missiologici Posnanienses, 18, 57–76. https://doi.org/10.14746/amp.2012.18.2

Abstrakt

The article presents the work of Polish missionaries in Papua New Guinea. The author pays special attention to the first Polish Fidei donum missionaries, who originally came from the archdiocese of Gniezno - fathers: Zbigniew Hanelt, Andrzej Grzela and Kazimierz Muszyński. After them came the second "wave" of Polish Fidei donum priests: Henryk Micek, Paweł Czerwiński and Marian Zalewski. Later, the others fallowed. Papua New Guinea is one of the special places where we can see the missionary work of Polish Fidei donum priests from different dioceses.
https://doi.org/10.14746/amp.2012.18.2
PDF

Bibliografia

Benedykt XVI, Ad limina: Papua New Guinea and Salomon Islads (Bishops must serve by being “courageous witnesses to Christ”), “L’ Osservatore Romano” [wyd. angielskie], 27.07.2005, s. 11.

Czerwiński P., Kult Matki Bożej w Oceanii na przykładzie Papui Nowej Gwinei. Archiwum autora artykułu.

Czerwiński P., Polscy księża diecezjalni – Fideidoniści na Papui Nowej Gwinei, „Biuletyn Misyjny Archidiecezji Gnieźnieńskiej” 20 (2003), s. 24-29.

Czerwiński P., Praca misyjna w Kuruk, <http://www.srm.gniezno.opoka.org.pl/go.php/pl/misjonarze/misjonarze/fideidonisci/czerwinski_pawel_png/czerwinski_pawel_png.html>, dostęp: 28.09.2012.

Jabłoński F., Błogosławione stopy. Świętowojciechowi misjonarze, Warszawa 2007.

Jabłoński F., Doświadczenie misyjnej pracy, <http://www.srm.gniezno.opoka.org.pl/go.php/pl/misjonarze/wizyty_u_misjonarzy/wspomnienia_z_wakacji_cz1.html, dostęp 28.09.2012.

Jabłoński F., Misjolodzy polscy, Warszawa 2005.

Jabłoński F., Recepcja idei misyjnej w Polsce po Soborze Watykańskim II, Kraków 2003.

Jabłoński F., Terytoria misyjne w świetle Kongregacji Ewangelizowania Narodów, Gniezno 2012.

Jabłoński F., Tradycja gnieźnieńskich krzyży misyjnych, Gniezno 2010.

Jan Paweł II, Przemówienie powitalne na lotnisku w Port Moresby w dniu 7 V 1984 r., w: Wielkie doświadczenie Kościoła w Azji i Oceanii, red. J. P. Henne, Verbinum 1986, s. 73-74.

Kluj W., Wkład Świętowojciechowych misjonarzy w ewangelizację misyjną Kościoła powszechnego, w: 30-lecie Posługi Świętowojciechowych Misjonarzy, red. F. Jabłoński, Gniezno 2005, s. 18-39.

Micek H., Wkład Świętowojciechowych misjonarzy w ewangelizację misyjną Papui Nowej Gwinei, w: 30-lecie Posługi Świętowojciechowych Misjonarzy 1974-2004, red. F. Jabłoński, Gniezno 2005, s. 42-49.

Misjonarze polscy w świecie, Paryż 1976.

Muszyński K., Dziesięć lat wśród Papuasów, Lublin 1992.

Werbiści w Polsce, red. R. Malek, Pieniężno 1982.

Wita G., Wywiad z Księdzem Zdzisławem Kruczkiem SCMA, pracującym na misjach w Papui Nowej Gwinei od 1977 r., „Studia Misjologiczne” 3 (2010), s. 118-126.