„Misa Adat” – msza święta inkulturowana w regionie Manggarai na wyspie Flores (Indonezja)
PDF

Słowa kluczowe

Misa Adat
Flores
Manggarai
Inkulturacja
Msza św. inkulturowana

Jak cytować

Meka, V. A. G. (2012). „Misa Adat” – msza święta inkulturowana w regionie Manggarai na wyspie Flores (Indonezja). Annales Missiologici Posnanienses, 18, 129–139. https://doi.org/10.14746/amp.2012.18.5

Liczba wyświetleń: 267


Liczba pobrań: 127

Abstrakt

In Manggarai region, on the Flores island (Indonesia), was developed an interesting form of Mass adapted to the local culture. It has been named “Misa Adat”. In this article at first the author discusses the problem of “adat”. This tradition makes important reality in the spiritual life of people living there. The article makes an attempt of reflection on spiritual needs and the fruits of this adaptation. At the end the author points at the differences of such liturgy compared to the traditional form of liturgy of Eucharist described in the Roman Missal.
https://doi.org/10.14746/amp.2012.18.5
PDF

Bibliografia

Burns P. J., The Leiden Legacy. Concepts of Law in Indonesia, Jakarta 1999.

Crollius A.A.R., Inkulturacja, w: Kościół misyjny. Podstawowe studium misjologii, red. S. Karotemprel, Warszawa 1997.

Czachorek J., Echa posoborowe, „Verbinum”, R. 1977, nr 3.

Erb M., Adat Revivalism in Western Flores, Singapur 2007.

Erb M., Adat Revivalism in Western Flores: culture, religion, and land, w: The Revival of Tradition in Indonesian Politics: the deployment of adat from colonialism to indigenism, red. J. Davidson, D. Henley, London-New York 2007, s. 247-274.

Erb M., Contested time and place, Singapore, 1997.

Erb M., Contested time and place: Constructions of history in Todo, Manggarai (Western Flores, Indonesia) „Journal of Southeast Asian Studies” 28 (1997), nr 1.

Erb M., The Manggaraians: A Guide to Traditional Lifestyles, Singapore 1999.

Gzella H., Imiona Boże u ludów Manggarai, Riung i Ngada na wyspie Flores w Indonezji, w: W służbie Słowa Bożego, red. R. Malek, W. Wesoły, Płock 1978, s. 255-273.

Jerzmański H., Lolo liman – rozmowa z o. Bartkowiakiem, „Misjonarz”, R. 1985, nr 5.

Kartomi M.J., Change in Manggarai Music and Ritual in the Twentieth Century, “Review of Indonesian and Malaysian Affairs”, 35 (2002), nr 2, s. 61-98.

Kartomi M.J., Music and Ritual of Pre-Twentieth Century Origins in Manggarai, West Flores, “Review of Indonesian and Malaysian Affairs” 35 (2001), nr 1, s. 76-136.

Kunst J., Music in Flores, Leiden 1942.

Lawang R., Konflikt Tanah di Manggarai, Flores Barat: pendekatan sosiologi, Jakarta 1999.

Moeliono M., The Drums of Rura: Land Tenure and the Making of Place in Manggarai, West Flores, Indonesia, University of Hawaii 2000.

Popławska M., Christian Music and Inculturation in Indonesia, mps dr, Wesleyan University, Middletown 2007.

Prier K.E., Inkulturasi Musik Liturgi, Yogyakarta 1998.

Prier K.E., Instruksi tentang Inkluturasi Liturgi Romawi, Yogyakarta 1995.

Różański J., Wokół koncepcji inkulturacji, Warszawa 2008.

Toda D. N., Manggarai Mencari Pencerahan Historiografi, Ende 1999.

Verheijen J.A.J., Kamus Manggarai-Indonesia, Haga 1967.

Webb P., Adat and Christianity in Nusa Tenggara Timur: Reaction and Counteraction. Traditional custom and modern development in Eastern Indonesia, “Philipine Quarterly of Culture and Society” 14 (1986), s. 339-365.

Wyparło S., Szczęście jest w nas, „Misjonarz”, R. 1986, nr 3, s. 14-15.

Zając A., Inkulturacja w Obszarze Muzyki Liturgicznej wobec wyzwań społecznej muzycznej popkultury, w: Musicam Sacram Promovere, Kraków 2004, s. 65-78.