Działalność Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” odpowiedzią na wyzwania encykliki Jana Pawła II
PDF

Słowa kluczowe

„Redemptoris Missio”
Fundacja Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”
zaplecze medyczne dla misji
„Medicus Mundi Polonia”
„Annales Missiologici Posnanienses”

Jak cytować

Borucka, M. (2012). Działalność Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” odpowiedzią na wyzwania encykliki Jana Pawła II. Annales Missiologici Posnanienses, 18, 187–208. https://doi.org/10.14746/amp.2012.18.9

Abstrakt

Foundation of the Humanitarian Aid „Redemptoris Missio” was established in 1992 r. in Poznañ. It is a fruit of the encyclical of John Paul II on the permanent validity of the Church’s missionary mandate. The foundation forms the specialist medical backup for missionary centers. It organizes the medical and financial help as well as propagates the knowledge about missions and missionaries. It also carries a publishing activity. It gives a witness on the service of lay Christians in the missionary activities.
https://doi.org/10.14746/amp.2012.18.9
PDF

Bibliografia

Cofta M., Centrum zdrowia w Kiabakari, „Raport [Biuletyn Informacyjny Sympatyków i Wolontariuszy Fundacji Pomocy Humanitarnej ‘Redemptoris Missio’]” Nr 2/2008 (39).

Cofta M., postTANZANIUM, „Raport [Biuletyn Informacyjny Sympatyków i Wolontariuszy Fundacji Pomocy Humanitarnej ‘Redemptoris Missio’]” Nr 1/2010 (46).

Dąbrowski B., „Szczecinek dla Afryki”. Koncert charytatywny Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio, „Medicus Mundi Polonia” 8 (2008) nr 26/ 27, s. 8-9.

Drozdowicz M., Tym, którzy czynią dobro., „Raport [Biuletyn Informacyjny Sympatyków i Wolontariuszy Fundacji Pomocy Humanitarnej ‘Redemptoris Missio’]” nr 1/1999 (11).

Jabłoński F., Nauczanie Jana Pawła II o misyjnej naturze Kościoła w oparciu o orędzia na Światowy Dzień Misyjny (1979-1999), „Annales Missiologicae Posnanienses” 11 (2000), s. 179-208.

Janiec-Palczewska J., Akcja „Puszka dla Maluszka”, „Raport [Biuletyn Informacyjny Sympatyków i Wolontariuszy Fundacji Pomocy Humanitarnej ‘Redemptoris Missio’]” nr 3/2010 (48).

Józefczyk A., Dr Błeńska – „Matka Trędowatych”, „Raport [Biuletyn Informacyjny Sympatyków i Wolontariuszy Fundacji Pomocy Humanitarnej ‘Redemptoris Missio’]” nr 1/1994 (1).

Józefczyk A., Jubileusz, „Raport [Biuletyn Informacyjny Sympatyków i Wolontariuszy Fundacji Pomocy Humanitarnej ‘Redemptoris Missio’]” nr 2/1996 (6).

Kaniewska A., Z pomocą u Ojca Mariana w Puri, „Raport [Biuletyn Informacyjny Sympatyków i Wolontariuszy Fundacji Pomocy Humanitarnej ‘Redemptoris Missio’]” nr 3/2004 (27).

Kapuściński R., Heban, Warszawa 1999.

Kluj W., Określenie działalności misyjnej w ‘Redemptoris missio’, „Annales Missiologicae Posnanienses” 11 (2000), s. 137-154.

Lipińska A., Z Fundacji “Redemptoris Missio”, „Medicus Mundi Polonia” 10 (2010), nr 34/35.

Pawłowski Z. et al., Fundacja Redemptoris Missio (Medicus Mundi Poland) 1992-2004. Kalendarium działalności, „Annales Missiologici Posnanienses” 14 (2004), s. 199-225.

Polowy J., Projekt „Stop Malaria Now!”, „Medicus Mundi Polonia” 10 (2010), nr 32/33.

Polowy J., Stop Malaria Now!, „Medicus Mundi Polonia” 8 (2008), nr 26/27.

Rehlis N., Ast S., Dziękuję Wam Przyjaciele…, „Raport [Biuletyn Informacyjny Sympatyków i Wolontariuszy Fundacji Pomocy Humanitarnej ‘Redemptoris Missio’]” nr 1/2001 (15).

Rehlis N., Budujemy przychodnię, „Raport [Biuletyn Informacyjny Sympatyków i Wolontariuszy Fundacji Pomocy Humanitarnej ‘Redemptoris Missio’]” nr 2/1999 (12).

Rehlis N., W służbie miłości, „Raport [Biuletyn Informacyjny Sympatyków i Wolontariuszy Fundacji Pomocy Humanitarnej ‘Redemptoris Missio’]” nr 2/1997 (8).

Rehlis N., Zjazd Medicus Mundi, „Raport [Biuletyn Informacyjny Sympatyków i Wolontariuszy Fundacji Pomocy Humanitarnej ‘Redemptoris Missio’]” nr 2/2000 (14).

Sill A., Mali misjonarze, „Raport [Biuletyn Informacyjny Sympatyków i Wolontariuszy Fundacji Pomocy Humanitarnej ‘Redemptoris Missio’]” nr 2/2005 (29).

Szafran-Bartoszek A., Bibliografia zawartości „Annales Missiologicae” 1928-1938, „Annales Missiologicae Posnanienses” 11 (2000), s. 265-291.

Walkowiak A., N. Rehlis, Sługa trędowatych, „Raport [Biuletyn Informacyjny Sympatyków i Wolontariuszy Fundacji Pomocy Humanitarnej ‘Redemptoris Missio’]” nr 1/1998 (9).

Walkowiak A., Ojciec Jan Beyzym, „Raport [Biuletyn Informacyjny Sympatyków i Wolontariuszy Fundacji Pomocy Humanitarnej ‘Redemptoris Missio’]”, nr 2/1995 (4).

Walkowiak A., Rehlis N., Sługa trędowatych., „Raport [Biuletyn Informacyjny Sympatyków i Wolontariuszy Fundacji Pomocy Humanitarnej ‘Redemptoris Missio’]” nr 1/1998 (9).

Wystawa w Warszawie, „Raport [Biuletyn Informacyjny Sympatyków i Wolontariuszy Fundacji Pomocy Humanitarnej ‘Redemptoris Missio’]” nr 2/1998 (10).

Zaradniak M., 90. rodziny Dr h.c. Wandy Błeńskiej, „Raport [Biuletyn Informacyjny Sympatyków i Wolontariuszy Fundacji Pomocy Humanitarnej ‘Redemptoris Missio’]” nr 1/2001 (18).