Pressto.

Nagłowek strony

Kilka uwag o genezie islamu w Aryce Północnej

Aldona Maria Piwko

DOI: https://doi.org/10.14746/amp.2012.18.11

Abstrakt


The first country conquered by Muslims in North Africa was Egypt. Arabic rules started there already in 642, only ten years after Muhammad’s death. North Africa underwent a strong processes of islamization as a result of the Arabic expansion in the Middle Ages. Arabs started to refer to these territories of North Africa as „Maghreb” – Arabic word for “West”. The expansion of the Islam caused irreversible changes of African continent in all social, cultural and political dimensions.

Słowa kluczowe


Islam; Afryka Północna; Liga Państw Arabskich; Arabska Unia Maghrebu

Pełny tekst:

Bibliografia


Bielawski J., Ibn Tufajl, w: Mały słownik kultury świata arabskiego, red. J. Bielawski, Warszawa 1971.

Cesarz Z., Liga Państw Arabskich, w: Organizacje w stosunkach międzynarodowych. Istota, mechanizmy działania, zasięg, red. T. Łoś-Nowak, Wrocław 2009, s. 178-193.

Curtin P., Afryka Północna – na styku dwóch światów, w: Historia Afryki, red. P. Curtin, Gdańsk 2003.

Dziekan M., Pisarze muzułmańscy VII-XX w., Warszawa 2003.

Dziubiński A., Historia Maroka, Wrocław 1983.

Hourani A., Historia Arabów, Gdańsk 2002.

Legowicz J., Zarys historii filozofii, Warszawa 1967.

Lindberg D., Recepcja optyki arabskiej na Zachodzie, w: Historia nauki arabskiej, t. 2, Nauki matematyczne i fizyka, red. R. Rashed, Warszawa 2001.

Nowak A., Organizacje integracji regionalnej w Afryce, w: Organizacje w stosunkach międzynarodowych. Istota, mechanizmy działania, zasięg, T. Łoś-Nowak (red.), Wrocław 2009, s. 15-52.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 158 PDF - 240

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015