Różnorodne formy apokalipsy w literaturze popularnej
PDF

Słowa kluczowe

apokalipsa
postapokalipsa
katastrofa
dystopia
popkultura
fantastyka
science fiction

Jak cytować

Bartos, R. (2021). Różnorodne formy apokalipsy w literaturze popularnej. Annales Missiologici Posnanienses, 26, 27–40. https://doi.org/10.14746/amp.2021.26.2

Abstrakt

The main objective of the paper is to discuss the theme of apocalypse and post-apocalypse used by popular literature creators. Four types of possible apocalypses will be analyzed and will be examinated, each with an example from literature. The sources of contemporary apocalypse and the consequences of introducing the theme into fantastic worlds will also be described. This theme is popular with creators and is also of great interest to the public, especially nowadays.

https://doi.org/10.14746/amp.2021.26.2
PDF

Bibliografia

Evers, Georg. „Apokaliptyka”. W: Leksykon podstawowych pojęć religijnych. Judaizm, chrześcijaństwo, islam. Red. Adel Theodor Khoury. Warszawa: IW PAX, 1998. 31-34.

Foryś, Robert. Sztejer I. Lublin: Fabryka Słów, 2011.

Gołkowski, Michał. Komornik. Lublin: Fabryka Słów, 2016.

Graniczny, Marek. Mizerski, Włodzimierz. Katastrofy przyrodnicze. Warszawa: PWN, 2007.

König, Franz. Waldenfels, Hans. W: Leksykon religii. Tłum. Paweł Pachciarek. Warszawa: Verbinum, 1997.

Lovecraft, Howard Phillips. „W Górach Szaleństwa”. Zgroza w Dunwich i inne przerażające opowieści. Tłum. Maciej Płaza. Poznań: Vesper, 2012.

Matheson, Richard. Jestem legendą. Tłum. Paulina Braiter-Ziemkiewicz. Katowice: Mag, 1992.

Mędala, Stanisław. „Apokaliptyka”. W: Religia. Encyklopedia PWN. T. 1. Red. Tadeusz Gadacz. Bogusław Milerski. Warszawa 2001. 281-283.

Słupecki, Leszek. Mitologia skandynawska w epoce wikingów. Kraków: Nomos, 2003.

Szacki, Jerzy. Spotkania z utopią. Warszawa: Sic, 2000.

Von Rad, Gerhard. Teologia Starego Testamentu. Tłum. Bogusław Widła. Warszawa: IW PAX, 1986.