Grzegorz Adamiak, Recepcja idei misyjnej w diecezji płockiej w latach 1908– 2015. Warszawa: Instytut Papieża Jana Pawła II – Wydawnictwo UKSW, 2020, ss. 563.
PDF

Jak cytować

Krupniewski, S. (2021). Grzegorz Adamiak, Recepcja idei misyjnej w diecezji płockiej w latach 1908– 2015. Warszawa: Instytut Papieża Jana Pawła II – Wydawnictwo UKSW, 2020, ss. 563. Annales Missiologici Posnanienses, 26, 137–141. https://doi.org/10.14746/amp.2021.26.9
https://doi.org/10.14746/amp.2021.26.9
PDF