Początki misji kameruńskich w kleszczach polityki kolonialnej
PDF

Słowa kluczowe

Kamerun
Kościół katolicki
misje katolickie

Jak cytować

Różański, J. (2023). Początki misji kameruńskich w kleszczach polityki kolonialnej. Annales Missiologici Posnanienses, 27, 47–64. https://doi.org/10.14746/amp.2022.27.3

Abstrakt

Christian missions in Cameroon were quite closely related to European colonization. It came with noble slogans of bringing civilization and freedom. But it had primarily economic and political goals. Although missionary activity was born from other motives, it was nolens volens entangled in the politics of the colonial states. The Cameroonian coast nominally belonged for
centuries to Portugal. At the end of the 18th century the missionary activity in Africa had almost completely disappeared. The beginnings of the mission in Cameroon were entangled in the intricate politics of England, Germany, and France in particular. Without this political dimension it is impossible to fully understand the contemporaneity of the various Christian denominations in Cameroon.

https://doi.org/10.14746/amp.2022.27.3
PDF

Bibliografia

Baran, Józef. Udział polskich pallotynów w pracy misyjnej w Afryce. Ołtarzew, 1975, mps.

Bouchaud, Joseph, La côte du Cameroun dans l’histoire et la cartographie (des origines à l’annexion allemand l884). Paris: Édition Le Charles Louis, 1952.

Briggs, E.T. “The protestant Church in the Cameroon. The early days – 1841 to 1887.” W: Histoire des Églises chrétiennes au Cameroun: les origines. Red. Engelbert Mveng. Yaoundé: Impr. Saint Paul, 1990, 10-13.

Criaud, Jean. Ils ont planté l’Église au Cameroun. Les pallotins, 1890-1915. Yaoundé: I.M.A., 1989.

Fromy, L. L’Église Catholique en Afrique Occidentale et Centrale, publié sous le Haut Patronage de l’Oeuvre Pontificale de la Propagation de la Foi. Paris: Les Oeuvres Pontificales Missionnaires, Coopération Missionaires de France, 2002.

Goldie, Hugh. Calabar and its mission. Edinburgh: O. Anderson and Ferrier, 1890. DOI: https://doi.org/10.5479/sil.601028.39088009313768

Janikowski, Leopold. W dżunglach Afryki, wspomnienia z polskiej wyprawy afrykańskiej w latach 1882-1890. Warszawa: Liga Morska i Kolonjalna, 1936.

Kurek, Antoni. „Stefan Szolc Rogoziński: świecki inicjator działalności misyjnej.” Collectanea Theologica 48 (1978) 1: 165-171.

Majewski, Alojzy. An der Südküste Kameruns. Skizzen und Plaudereien aus dem Leben der Schwarzen. Limburg a. d. Lahn: Kongregation der Pallottiner, 1914.

Majewski, Alojzy. Kongregacja Misyjna XX Pallotynów. Wadowice-Kopiec: nakł. Kongregacyi, 1913.

Majewski, Alojzy. „Przyczynek do charakterystyki duszy murzyńskiej.” Annales Missiologicae 5 (1932-33): 3-10.

Majewski, Alojzy. Świat murzyński. Warszawa: Wydaw. Księży Pallotynów, 1930.

Maxwell, John Lowry. Half a century of grace; a jubilee history of the Sudan United Mission. London: Sudan United Mission, [1953].

Mveng, Engelbert. Histoire du Cameroun. Paris: Présence Africaine, 1963.

Ngongo, Louis. Histoire des forces religieuses au Cameroun: de la Première Guerre mondiale à l’indépendance (1916-1955). Paris: Editions Karthala, 1982.

Owona, Adalbert. “La naissance du Cameroun (1884-1914).” Cahiers d’études africaines 13 (1973) 49: 16-36. DOI: https://doi.org/10.3406/cea.1973.2724

Różański, Jarosław. „Działalność misyjna w Kamerunie i Gabonie na przełomie XIX/XX w.” Etnografia Nowa 11 (2021-2022): 171-191.

Slageren van, Japp. „Aux origines des Églises protestantes du Cameroun.” W: Histoire du christianisme au Cameroun. Des origines à nos jour. Approche oecumenique. Préface de Mgr Victor Tonye Bakot. Postface du pasteur Joseph Mtochivé. Red. Jean-Paul Messina i Japp van Slageren. Karthala-Yaoundé: Clé, 2005, 25-124.

Slageren van, Japp. „Jamaican Missionaries in Cameroon.” Exchange: Journal of Contemporary Christianities in Context 30 (2001) 2: 145-156. DOI: https://doi.org/10.1163/157254301X00093

Stoffel, Jean-Francois. „Note du P. Stoffel, Paris, 10 Sept. 1885”. W: Histoire des Églises chrétiennes au Cameroun: les origines. Red. Engelbert Mveng. Yaoundé: Impr. Saint Paul, 1990, 55-58.

Sundkler, Bengt. Steed, Christopher. A History of the Church in Africa. Cambrige: University Press, 2001. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511497377

Szolz-Rogoziński, Stefan. Pod równikiem. Kraków: Drukarnia „Czasu” Fr. Kluczyckiego i Spółki, 1886.

Szumańska-Grossowa, Hanna. Podróże Stefana Szolca Rogozińskiego. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1967.

Trobisch, Walter. Kochałem dziewczynę. Tłum. Irena Doleżal-Nowicka, Warszawa: „Verbinum” Wydawnictwo Księży Werbistów, 1983.

Urban, Augustyn. Ksiądz A. Majewski (1869-1947), założyciel Polskiej Prowincji Księży Pallotynów. Ząbkowice Śl., 1976, mps.

World Council of Churches, Presbyterian Church in Cameroon. Dostęp 1 czerwca 2022. https://www.oikoumene.org/member-churches/presbyterian-church-in-cameroon