Argentyna – misyjna droga do świętości Brata Jerzego Łakomiaka OFM
PDF

Słowa kluczowe

Misje
świętość
życie zakonne
duszpasterstwo
patriotyzm

Jak cytować

Gęśla , M. R. (2023). Argentyna – misyjna droga do świętości Brata Jerzego Łakomiaka OFM. Annales Missiologici Posnanienses, 27, 65–73. https://doi.org/10.14746/amp.2022.27.4

Liczba wyświetleń: 375


Liczba pobrań: 163

Abstrakt

Among the many paths in life on which God places man there is undoubtedly the one that leads to the heights of holiness. It is not always easy, but certainly beautiful. Delighted by this beauty of God’s plans, Brother Jerzy Lakomiak united his paths with the Master’s dogs. Reading and responding to God’s call, he responded with his life by taking up the path of the evangelical counsels: chastity poverty and obedience following the example of St. Francis of Assisi. His love for God, the Blessed Mother, holy poverty, quiet and humble service, and a life of prayer, first in his native country and then for half a century on Argentine soil, made it possible that today among his confreres and those who knew Brother George, he is spoken of as one who exemplarily fulfilled the mission the Risen Lord entrusted to him.

https://doi.org/10.14746/amp.2022.27.4
PDF

Bibliografia

Archiwum Franciszkańskie w Martin Coronado

Brat Jerzy Łakomiak, 1/XIII/23c/.

Brat Jerzy Łakomiak, 1/XIII/2b/.

Callegari, Horacio. Historia del Partido de Tres de Febrero y sus localidades. Buenos Aires: Fundación Banco Cooperativo de Caseros, 1993.

Carballo, José. Schematismus Ordinis Fratrum Minorum. Romae, 2009.

Gęśla, Marceli. „Działalność misyjna Ad gentes na Ukrainie.” W: Wkład Bernardynów w życie religijno-kulturalne narodu polskiego (wybrane aspekty). Red. Aleksander Krzysztof Sitnik i Czesław Gniecki. Kalwaria Zebrzydowska: Calvarianum, 2016. 183-199.

Gęśla, Marceli. „Słowa moderatora ewangelizacji misyjnej.” W: Elżbieta Młyńska, Wafwako Afryko! Szlakiem misji franciszkańskich w Kongu. Kalwaria Zebrzydowska: Calvarianum, 2021. 9-10

Gęśla, Marceli. „Życie, działalność i obecność bernardynów w Martin Coronado – wybrane zagadnienia.” W: Franciszkańska działalność misyjna w służbie Ewangelii. Red. Marceli Ryszard Gęśla i Aleksander Krzysztof Sitnik. Kalwaria Zebrzydowska: Calvarianum, 2020. 43-61.

Gęśla, Ryszard. Działalność misyjna i polonijna bernardynów w Argentynie w latach 1957-2018. [Niepublikowana rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem o. prof. dra hab. Jarosława Różańskiego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego]. Warszawa: 2022.

Malinowski, Mariusz. Ruch polonijny w Argentynie i Brazylii w latach 1989-2000. (Polska a Świat Iberoamerykański). Warszawa: CESLA. Centrum Studiów Latynoamerykańskich. Uniwersytet Warszawski, 2005.

Olszycki, Mirosław. Ziemia czerwonych drzew. Polacy z Ameryki Południowej. (Biblioteka Iberyjska). Warszawa: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, 2014.

Rafalik, Kazimiera. Maciaszkowo oaza polskości. Buenos Aires: [nakład autora], 1992.

Schematyzm Prowincji Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny oo. Bernardynów Zakonu Braci Mniejszych w Polsce. Kraków: Kuria Prowincjalna, 1997.

Schematyzm Prowincji Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny oo. Bernardynów Zakonu Braci Mniejszych w Polsce. Kraków: Kuria Prowincjalna, 2003.

Twaróg, Jerzy. Schematyzm duchowieństwa polskiego w Argentynie. Buenos Aires, 2017.

Wróbel, Herkulan Antoni. Historia duszpasterstwa polskiego w Argentynie. Buenos Aires: CESLA, 2002.

Wróbel, Herkulan Antoni. „50 lat Polskiego Ośrodka Katolickiego oo. bernardynów w Martin Coronado (Argentyna).” W: Polacy i Polonia na świecie, stan badań i ich perspektywy na XXI wiek. Red. Kazimierz Dopierała i Adam Sudoł. Suwałki: Wydawnictwo: „Hańcza”, 2006. 89-101.

Wróbel, Herkulan Antoni. „Bernardyni w Polsce”. W: Polski Ośrodek Katolicki w Martin Coronado 1958-1968. Red. Lucjan Łuszczki i in. Buenos Aires: [s.n.], 1968. 36-41.

Wróbel, Herkulan Antoni. i in. Złoty jubileusz polskiej szkoły im. Tysiąclecia Chrztu Polski Ojców Bernardynów w Martin Coronado. Buenos Aires: [s.n.], 2012.

Wróbel, Herkulan Antoni. Łakomiak, Jerzy. 50 lat pracy duszpasterskiej w Argentynie 1996-2016. Buenos Aires: 2016.

Franciszkanie (Bernardyni) z Martin Coronado. Zmarł misjonarz br. Jerzy Łakomiak OFM. Dostęp 14 września 2022. www.misje.pl/blog/zmarl-misjonarz-br-jerzy-lakomiak-ofm/34769

Twaróg, Jerzy. Argentyna: 50 lat pracy duszpasterskiej wśród Polonii. Dostęp 14 września 2022. http://emigracja.chrystusowcy.pl/news/argentyna-50-lat-pracy-duszpasterskiej-wrod-polonii+4801

Jerzy Łakomiak. Dostęp 14 września 2022. https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Łakomiak

OO. Franciszkanie (Bernardyni) z Martin Coronado. Zmarł br. Jerzy Łakomiak OFM. Dostęp 14 września 2022. https://www.niedziela.pl/artykul/33654/Zmarl-br-Jerzy-Lakomiak-OFM

Redakcja serwisu. Ponad pół wieku w służbie Bogu i ludziom. Dostęp 14 września 2022. www.szynkielow.amr.pl/artykuly.php?artykul=1243