Paradygmat krajowego, instytucjonalnego zaangażowania misyjnego na podstawie działalności Prokury Misyjnej Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej (1969-2022)
PDF

Słowa kluczowe

Prokura Misyjna
misjonarze oblaci
krajowa pomoc misyjna
instytucje misyjne

Jak cytować

Wrzos, M. J. (2023). Paradygmat krajowego, instytucjonalnego zaangażowania misyjnego na podstawie działalności Prokury Misyjnej Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej (1969-2022). Annales Missiologici Posnanienses, 27, 75–98. https://doi.org/10.14746/amp.2022.27.5

Liczba wyświetleń: 159


Liczba pobrań: 96

Abstrakt

The Missionary Procuration of the Missionary Oblates of Mary Immaculate (1969-2022) is a national institution supporting Oblate, but not only, missionary activity ad gentes. Its structure also includes: Public Association of the Faithful “Friends of the Oblate Missions” (since 1969), Association Oblacka Pomoc Misjom “Lumen Caritatis” (since 2009), the Missionary Roads magazine and website (since 2014), and the Mazenodianum Institute Foundation (since 2021). These institutions, apart from the association of “Friends of the Oblate Missions”, previously operated separately. From the very beginning, the Missionary Procuration has been associated with the basic areas of its activity: providing spiritual and material assistance to missionaries and the works they carry out; supporting the awakening of missionary vocations; propagating the missionary idea both among the clergy and lay people, also through: the activities of the Friends of the Mission, the activities of the “Lumen Caritatis” association, the publishing of the “Missionary Roads” magazine, the www.misacyjne.pl website, books and ephemeral publications, presence in other social media, parish animations and mission retreats, conducting social campaigns, other evangelistic, cultural and scientific events related to the promotion of Oblate missions. The conducted research shows, among others, that: this activity in many of its aspects may be paradigmatic for other national mission institutions (eg WYD or the missionary secretariat of the Divine Word Missionaries work in a similar way). The realities of missionary activity and research have also shown that the centralization of missionary activities in one institutional entity within the religious or diocesan jurisdiction is a better solution than their atomization. The purpose of missionary institutions is not only spiritual and material help for the mission, but also a much wider multifaceted activity; in the activities of ecclesial missionary institutions, both proven and modern missionary tools should be used, and in-depth mission formation, as well as the creation of communities, groups of people engaged in mission is a condition of permanent missionary assistance.

https://doi.org/10.14746/amp.2022.27.5
PDF

Bibliografia

Biernacki, Mirosław [red.]. Vademecum Przyjaciół Misji. Poznań: Misyjne Drogi, 1997a.

Biernacki, Mirosław. 3-letni kurs dla animatorów AMMI. Wykłady. Poznań: Misyjne Drogi, 1997b.

Chlebek, Józef, „Modlitwa za powołania”, w: Historia AMMI - Association Missionnaire de Marie Immaculée, czyli Stowarzyszenia Misyjnego Maryi Niepokalanej w Polsce – Przyjaciół Misji. Red. Józef Chlebek. Kędzierzyn – Koźle: Prokura Misyjna O.M.I., 1997a: 112.

Chlebek Józef. „Modlitwa”, w: Historia AMMI – Association Missionnaire de Marie Immaculée, czyli Stowarzyszenia Misyjnego Maryi Niepokalanej w Polsce – Przyjaciół Misji. Red. Józef Chlebek. Kędzierzyn-Koźle: Prokura Misyjna O.M.I., 1997b: 110-111.

Chrószcz, Alojzy. Zapis rozmowy z dyrektorem Prokury Misyjnej (1996-2011). [mps. 2022 r.].

Deschateletes, Léo. Okólnik w sprawie powstania Misyjnego Stowarzyszenia Maryi Niepokalanej [mps., 25 stycznia 1948 r.].

Dominiczak, Sandra. Zapis rozmowy z pracownikiem Prokury Misyjnej [mps. 2022 r.].

Franciszek. Orędzie papieża Franciszka na Światowy Dzień Misyjny – 23 października 2022 r.

Grzegorzewicz, Maria. Zapis rozmowy z pracownikiem Prokury Misyjnej [mps. 2021 r.].

Jan Paweł II. Encyklika „Redemptoris Missio” o stałej aktualności posłania misyjnego. Wrocław: Tum, 1995.

Kluj, Wojciech. „Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej na misjach w Azji i Oceanii”, w: Misje ad gentes Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Red. Wojciech Kluj i Jarosław Różański. Warszawa: WDR, 2016. 99-126.

KRS 1= Stowarzyszenie Oblacka Pomoc Misjom Lumen Caritatis, w: KRS [dostęp: 14 listopada 2022 r.].

KRS 2= Fundacja Instytut Mazenodianum, w: KRS [dostęp: 14 listopada 2022 r.]

Kudełka-Lwowska, Magdalena. Wolontariat misyjny. Kokotek: SM Niniwa, 2012.

Lis, Marian. Zapis rozmowy z dyrektorem Prokury Misyjnej (2011-2021). [mps. 2022 r.].

Michalski, Maciej. „Misje oblatów w Ameryce Łacińskiej.” W: Misje ad gentes Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Red. Wojciech Kluj i Jarosław Różański. Warszawa: WDR, 2016. 127-154.

Miszka, Anna. Zapis rozmowy z pracownikiem Prokury Misyjnej. [mps. 2021 r.].

Plekan, Magdalena. „Mąż spotkany na wschodzie rozmowa z M. Kudełką-Lwowską”. Misyjne Drogi 6 (162) 2013: 40-41.

Różański, Jarosław. „Misje Oblatów Maryi Niepokalanej w Afryce.” W: Misje ad gentes Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Red. Wojciech Kluj i Jarosław Różański. Warszawa: WDR, 2016. 75-98;

Różański, Jarosław. Działalność polskich misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej w Kamerunie (1970-2010). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2015.

Sikora, Danuta. Zapis rozmowy z pracownikiem Prokury Misyjnej, [mps. 2022 r.].

Sobór Watykański II. Konstytucja Dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”. W: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Poznań: Pallottinum, 2002. 97-166.

Statut Prokury Misyjnej. [mps, arch. prok., 2 lutego 2017 r.].

Szmydki, Ryszard. Współpraca ze świeckimi w Zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów MN, [mps. wystąpienie z 10 września 1997 r.].

Woestman, William H. „Stowarzyszenie Misyjne Maryi Niepokalanej”, w: Słownik wartości oblackich. Red. Fabio Ciardi. Poznań: Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej, 2004. 686-693.

Wojciechowska, Roksana. Gospodarka finansowa Stowarzyszenia Oblacka Pomoc Misjom Lumen Caritatis, Poznań: [mps.], 2021.

Wrzos, Marcin. „Historia i analiza misjologiczno-prasoznawcza „Misyjnych Dróg” czasopisma Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów.” W: Oblates missionary press in Europe. Red. Marcin Wrzos. Poznań 2015. 55-104,

Wrzos, Marcin. Główne idee teologiczne, historia, funkcje oblackiego czasopiśmiennictwa misyjnego w Polsce (1926-2016). Poznań: Misyjne Drogi, 2016.

Wrzos, Marcin. Misje w polskojęzycznym Internecie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW i Misyjne Drogi, 2020.

Wrzos, Marcin. Polskie czasopiśmiennictwo misyjne po II wojnie światowej. Poznań: Misyjne Drogi, 2013.

Zago, Marcelo. „Ewangelizacja i misja.” W: Słownik wartości oblackich. Red. Fabio Ciardi. Poznań: Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej, 2004. 191-223.

Zago, Marcelo. „Świeccy.” W: Słownik wartości oblackich. Red. Fabio Ciardi. Poznań: Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej, 2004. 694-702.

Zając, Paweł. Krótka historia Polskiej Prowincji Maryi Niepokalanej 1920-2020. Poznań: Prowincja Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej Misyjne Drogi sp. z o.o., 2020a.

Zając, Paweł. Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej – krótka historia zakonu 1816-2020. Poznań: Prowincja Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej Misyjne Drogi sp. z o.o., 2020b.

Zapłata, Walenty. „O oblackiej Prokurze Misyjnej i pomocy misjom na Madagaskarze.” W: W kręgu pracy polskich oblatów na Madagaskarze. Red. Jarosław Różański i Grzegorz Krzyżostaniak. Warszawa: Grapio, 2012. 197-204.

Zapłata, Walenty. „Przyjaciele Misji Oblackich.” W: 3-letni kurs dla animatorów AMMI. Red. Mirosław Biernacki. Poznań: Misyjne Drogi, 1997. 73-78,

Zapłata, Walenty. A.M.M.I. – Przyjaciele Misji Oblatów Maryi Niepokalanej [mps, arch. prok., 22 września 1970 r.].

Zapłata, Walenty. List do Marka Rostkowskiego [mps., arch. prok., 15 listopada 1996 r.].

Zapłata, Walenty. Początki i rozwój Prokury Misyjnej oraz Przyjaciół Misji Oblackich [mps, arch. prok., 8 sierpnia 2001 r.].

Zapłata, Walenty. Schemat Statutu Prokury Misyjnej O.O. Oblatów Maryi Niepokalanej, [mps, arch. prok., 12 listopada 1978 r.].

Zapłata, Walenty. Schemat Statutu Prokury Misyjnej OO. Oblatów Maryi Niepokalanej, [mps, arch. prok., 1 września 1983 r.].