Współczesne formy akomodacji misyjnej na przykładzie Kuby
PDF

Słowa kluczowe

Kuba
ewangelizacja
akomodacja
CELAM
misjonarz
misje
praca duszpasterska
nawrócenie pastoralne

Jak cytować

Wiński, A. (2023). Współczesne formy akomodacji misyjnej na przykładzie Kuby. Annales Missiologici Posnanienses, 27, 99–109. https://doi.org/10.14746/amp.2022.27.6

Liczba wyświetleń: 133


Liczba pobrań: 79

Abstrakt

The presented article takes up the issue of missionary accommodation on the example of the Church in Cuba. It is shown in both theoretical (theology, conciliar teaching, papal teaching with special reference to Pope Francis) and practical (consultation with missionaries and the author’s own experience) assumptions. The purpose of the article is to reflect pastorally on the involvement of missionaries in pastoral ministry and to identify the essential accommodative ways used by them. The final conclusions point to the need for missionaries to be creative and open-minded in their search for new ways to evangelize, and to overcome obstacles in the way of proclaiming the Good News.

https://doi.org/10.14746/amp.2022.27.6
PDF

Bibliografia

Aparecida. V Ogólna Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Dokument końcowy. Jesteśmy uczniami i misjonarzami Jezusa Chrystusa, aby nasze narody miały w Nim życie. Tłum. Krzysztof Zabawa i Krzysztof Łukoszczyk. Gubin: Wydawnictwo Przystanek Jezus, 2014.

Conferencia de Obispos Católicos de Cuba. Encuentro Nacional Eclesial Cubano (ENEC). México D.F.: Obra Nacional de la Buena Prensa, 1987.

Conferencia de los Obispos Católicos de Cuba. „El amor todo lo espera.” W: La voz de la Iglesia en Cuba. 100 documentos episcopales. México D.F.: Obra Nacional de la Buena Prensa, 1995. 399-418.

Bifet, Juan Esquerda. Teología de la Evangelización. Curso de Misionología. (Biblioteca de Autores Christianos). Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1995.

Borghesi, Massimo. Jorge Maria Bergolio. Biografia intelektualna. Dialektyka i mistyka. Kraków: Wydawnictwo Bratni Zew, 2018.

Céspedes, Carlos Manuel. Baez, Luis. Hoz, de la Pedro. Monseñor Carlos Manuel se confiesa. Habana: Casa Editora Abril, 2015.

Dago, Raúl Rodríguez. Sincretismo cubano. Santeros, ñáñigos, paleros y espiritistas. Habana, 2016.

Franciszek. Adhortacja apostolska «Evangelii gaudium». Kraków: Wydawnictwo M, 2013.

Franciszek. Przemówienie Ojca Świętego na otwarcie XVI Zwyczajnego Synodu Biskupów na temat: W stronę Kościoła synodalnego: komunia, uczestnictwo, misja. Dostęp 7 lipca 2020. https://www.vatican.va/content/francesco/pl/speeches/2021/october/documents/20211009-apertura-camminosinodale.html

González, Montenegro Augusto. „Historiografía de la Iglesia en Cuba (1959-1976).” Anuario de Historia de la Iglesia (2009) 18: 261-293. DOI: https://doi.org/10.15581/007.18.9814

Jan Paweł II. Encyklika «Redemptoris missio». Kraków: Wydawnictwo M, 1990.

Jan Paweł II. „Homilia podczas Mszy Świętej w sanktuarium Krzyża Świętego w Mogile-Nowej Hucie, (9.06.1979).” Jan Paweł II. Pielgrzymka do Ojczyzny. Warszawa: Pax, 1979. 277-280.

Ortega y Alamino, Jaime Lucas. Encuentro, diálogo y acuerdo. El papa Francisco, Cuba y Estados Unidos. Editorial San Pablo, 2017.

Ortega y Alamino, Jaime Lucas. “La santería, ¿Religión de los cubanos?.” W: Jaime Lucas Ortega y Alamino, Te basta mi gracia. Madrid: Palabra, 2002. 88-93

Paweł VI. Adhortacja apostolska «Evangelii nuntiandi». Watykan, 1975.

Piasecki, Piotr. „Kult maryjny na Kubie. El Cobre. Virgen de la Caridad.” W: Jan Paweł II na Kubie. Red. Zdzisław Struzik. Warszawa: Instytut Papieża Jana Pawła II, 2020. 63-76.

Różański, Jarosław. Wokół koncepcji inkulturacji. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2008.

Szyszka, Tomasz. „Społeczności indiańskie na Kubie okresu kolonialnego.” W: Jan Paweł II na Kubie. Red. Zdzisław Struzik. Warszawa: Instytut Papieża Jana Pawła II, 2020. 77-98.