Kryteria eklezjalności wspólnot katolickich – dokument KEP z 2022 r. na tle wcześniejszych wypowiedzi Kościoła
PDF

Słowa kluczowe

wspólnoty
kryteria eklezjalności
charyzmaty

Jak cytować

Wasiutyńska, K. (2023). Kryteria eklezjalności wspólnot katolickich – dokument KEP z 2022 r. na tle wcześniejszych wypowiedzi Kościoła. Annales Missiologici Posnanienses, 28, 45–57. https://doi.org/10.14746/amp.2023.28.3

Liczba wyświetleń: 101


Liczba pobrań: 64

Abstrakt

Niniejszy artykuł poświęcony jest nauczaniu Kościoła o stowarzyszeniach wiernych świeckich z perspektywy kryteriów eklezjalności. Wpierw omówiono dokumenty o zasięgu uniwersalnym: adhortacje Evangelii nuntiandi Pawła VI i Christifideles laici Jana Pawła II oraz List Kongregacji Nauki Wiary Iuvenescit Ecclesia, a następnie bliżej dokument Kryteria eklezjalności wspólnot katolickich Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski, opracowany w 2022 r., który przybliża dzięki konkretnym przykładom podejmowanych praktyk elementy składające się na lokalną rzeczywistość.

https://doi.org/10.14746/amp.2023.28.3
PDF

Bibliografia

Chmielewski, Marek. „Kryteria eklezjalności współczesnych zrzeszeń chrześcijańskich.” Maryja i Kościół. Red. Jan Krzysztof Miczyński. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2018. 141-156.

Franciszek. Evangelii gaudium. Kraków: Wydawnictwo M, 2013.

Jan Paweł II. Christifideles laici. 1988. Dostęp 2 października 2023. https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_30121988_christifideles-laici.html#p110

Komisja Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski. Kryteria eklezjalności wspólnot katolickich. Lublin: Gaudium, 2022.

Kongregacja Nauki Wiary. Iuvenescit Ecclesia. 2016. Dostęp 2 października 2023. https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kdwiary/iuvenescit_15052016

Paweł VI. Evangelii nuntiandi. 1975. Dostęp 2 października 2023. https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pawel_vi/adhortacje/evangelii_nuntiandi.html

Pontificium Consilium pro Laicis. I movimenti nella Chiesa: atti del Congresso mondiale dei movimenti ecclesiali. Roma, 27-29 maggio 1998. Città del Vaticano: Pontificium Consilium Pro Laicis, 1999.

Ratzinger, Joseph. Nowe porywy Ducha. Ruchy odnowy w Kościele. Kielce: Jedność, 2006.

Sobór Watykański II. „Apostolicam actuositatem.” 1965. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Poznań: Pallottinum, 2002. 377-401.

Sobór Watykański II. „Lumen gentium.” 1964. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Poznań: Pallottinum, 2002. 104-163.