Świętość i wolność — nowe wyzwania dla współczesnych chrześcijan. Kleryk Sługa Boży Alfons Mańka OMI wśród kleryków–męczenników II wojny światowej. Red. Paulina Jabłońska. Warszawa 2022 (ss. 207, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
PDF

Słowa kluczowe

świętość
męczeństwo
wolność religijna
wychowanie
Alfons Mańka OMI

Jak cytować

Różański, J. (2023). Świętość i wolność — nowe wyzwania dla współczesnych chrześcijan. Kleryk Sługa Boży Alfons Mańka OMI wśród kleryków–męczenników II wojny światowej. Red. Paulina Jabłońska. Warszawa 2022 (ss. 207, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie). Annales Missiologici Posnanienses, 28, 101–108. https://doi.org/10.14746/amp.2023.28.8

Liczba wyświetleń: 92


Liczba pobrań: 45

Abstrakt

Przedmiotem badawczym recenzowanej monografii jest fenomen świętości jako droga do prawdziwej wolności człowieka w optyce nowych wyzwań rysujących się przed współczesnym chrześcijaninem.  W sposób szczególny rozpatrywany jest przypadek życia i śmierci kleryka Alfonsa Mańki OMI, męczennika II wojny światowej. Autorzy monografii próbują znaleźć odpowiedź jakie czynniki (metody wychowania) mają wpływ na ukształtowanie się dojrzałej postawy wiary, zdolnej przezwyciężyć cierpienie spowodowane prześladowaniem. W tym celu potrzeba wielowymiarowego, interdyscyplinarnego modelu wychowania w seminariach duchownych w Polsce.  Do jego wdrażania potrzebne jest stworzenie klimatu dojrzewania powołania kapłańskiego czy też zakonnego w domu rodzinnym. Ważne jest także ukazanie tej drogi życia w jej szerokim kontekście, w tym w kontekście prześladowań religijnych.

https://doi.org/10.14746/amp.2023.28.8
PDF