Jan Górski, MAŁY SŁOWNIK MISJOLOGICZNY, Katowice, Księgarnia św. Jacka, 2004, Wyd. 2, s. 106.
PDF

Jak cytować

ANDRZEJAK, A. (2007). Jan Górski, MAŁY SŁOWNIK MISJOLOGICZNY, Katowice, Księgarnia św. Jacka, 2004, Wyd. 2, s. 106. Annales Missiologici Posnanienses, 15, 309–309. https://doi.org/10.14746/amp.2006.15.23
https://doi.org/10.14746/amp.2006.15.23
PDF