Jan Malicki, CHCIAŁABYM PRZEMIERZAĆ ŚWIAT GŁOSZĄC TWOJE IMIĘ. 75-lecie Patronatu misyjnego św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Świętego Oblicza, Kraków, Biuro Misyjne Karmelitów Bosych, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, 2003, s. 128.
PDF

Jak cytować

KLUJ, W. (2007). Jan Malicki, CHCIAŁABYM PRZEMIERZAĆ ŚWIAT GŁOSZĄC TWOJE IMIĘ. 75-lecie Patronatu misyjnego św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Świętego Oblicza, Kraków, Biuro Misyjne Karmelitów Bosych, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, 2003, s. 128. Annales Missiologici Posnanienses, 15, 309–311. https://doi.org/10.14746/amp.2006.15.24
https://doi.org/10.14746/amp.2006.15.24
PDF