Kontakt

Instytut Historii Sztuki UAM, al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań

Główna osoba do kontaktu

Filip Lipiński

Wsparcie techniczne

Pressto
Tel. 618293866