Redaktor naczelny

prof. UAM dr hab. Piotr Korduba, UAM, Instytut Historii Sztuki

Zastępca redaktora naczelnego 

dr Filip Lipiński, Instytut Historii Sztuki UAM

Redaktor

dr Dorota Łuczak, Instytut Historii Sztuki UAM

Rada naukowa

Zdenka Badovinac (Moderna Galerija, Lublana)

Prof. David Crowley (National College of Art and Design, Dublin)

prof. Wojciech Bałus (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

prof. Thomas DaCosta Kaufmann (Princeton University)

prof. Ewa Domańska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

prof. Ewa Lajer-Burcharth (Harvard University)

prof. Aleksandra Lipińska (Ludwig-Maximilians–Universität, Munich)

prof. Mateusz Kapustka (Universität Zürich)

dr Katarzyna Murawska-Muthesius (Birkbeck College, University of London)

 

Adres i kontakt z redakcją: Instytut Historii Sztuki, Collegium Novum, Al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań, email: aq.redakcja@amu.edu.pl

Adre i kontakt z Wydawnictwem: Wydawnictwo Naukowe UAM, Collegium Maius, ul. A. Fredry 10, 61-701 Poznań, email: wyduam@amu.edu.pl