Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny
prof. UAM dr hab. Piotr Korduba
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Instytut Historii Sztuki, Wydział Nauk o Sztuce

Zastępca redaktora naczelnego
prof. UAM dr hab. Filip Lipiński
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Instytut Historii Sztuki, Wydział Nauk o Sztuce

Redaktor
dr Dorota Łuczak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Instytut Historii Sztuki, Wydział Nauk o Sztuce

Rada naukowa
Zdenka Badovinac (Museum of Contemporary Art, Zagrzeb)
Prof. David Crowley (National College of Art and Design, Dublin)
prof. Wojciech Bałus (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
prof. Thomas DaCosta Kaufmann (Princeton University)
prof. Ewa Domańska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
prof. Ewa Lajer-Burcharth (Harvard University)
prof. Aleksandra Lipińska (Ludwig-Maximilians–Universität, Munich)
prof. Mateusz Kapustka (Universität Zürich)
dr Katarzyna Murawska-Muthesius (Birkbeck College, University of London)


Adres i kontakt z redakcją:
Instytut Historii Sztuki, Collegium Novum
Al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań
aq.redakcja@amu.edu.pl


Adres i kontakt z Wydawnictwem:
Wydawnictwo Naukowe UAM, Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 61-701 Poznań
wyduam@amu.edu.pl