„Artium Quaestiones” jest jednym z najważniejszych w Polsce recenzowanych czasopism naukowych z dziedziny historii sztuki, rocznikiem Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Czasopismo ukazuje się od 1979 roku i od początku koncentrowało się na teoretycznych i metodologicznych zagadnieniach historii sztuki. Publikowane artykuły dotyczą zarówno sztuki nowoczesnej i współczesnej, jak i dawnej, w tym architektury, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki sztuki w Europie Środkowo-Wschodniej. „Artium Quaestiones” publikuje oryginalne i pogłębione studia, które wyznaczają nowe perspektywy badawcze i/lub stanowią świadectwo recepcji i krytycznego przepracowania istniejących koncepcji metodologicznych oraz ich zastosowania, tak w kontekście sztuki rodzimej, jak i obcej. Każdy numer zawiera również dział przekładów ważnych tekstów teoretycznych z dziedziny historii sztuki i kultury wizualnej. 

INDEKSOWANE W:

European Index for the Humanities (ERIH) oraz Index Copernicus International (ICI)

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:
MNiSW 40 (2019 r.)
DOI: 10.14746/aq
ISSN: 0239-202X

Aktualizacja platformy PRESSto

2019-12-10

W dniach 11- 20.12.2019r. będzie przeprowadzana aktualizacja platformy PRESSto oraz dostosowanie interfejsu witryny do kolejnej wersji systemu OJS3. W związku z tymi pracami uprzejmie prosimy o o niewprowadzanie nowych artykułów i kont użytkowników. Przerwa w działaniu będzie dotyczyła również obsługi pełnego procesu redakcyjnego. Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Z poważaniem,

Redakcja PRESSto

Nr 29 (2018)

Numer oprócz stałych działów - omówień, artykułów różnych i przekładów zawiera dział tematyczny pt. Dzieło sztuki jako rzecz. Dwa tłumaczenia tekstów skorelowane są z tematyką tej sekcji numeru.

Opublikowane: 2019-05-07

Biogramy

- -

437-442

Wyświetl wszystkie numery