Artium Quaestiones

Aktualny numer

Nr 33 (2022)
Opublikowany 2022 grudnia 30

„Artium Quaestiones” jest jednym z najważniejszych w Polsce recenzowanych czasopism naukowych z dziedziny historii sztuki, rocznikiem Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukazuje się od 1979 roku nakładem Wydawnictwa Naukowego UAM i od początku koncentrowało się na teoretycznych i metodologicznych zagadnieniach historii sztuki. Artykuły publikowane w czasopiśmie dotyczą zarówno sztuki nowoczesnej i współczesnej, jak i dawnej, w tym architektury, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki sztuki w Europie Środkowo-Wschodniej. „Artium Quaestiones” publikuje oryginalne i pogłębione studia, które wyznaczają nowe perspektywy badawcze i/lub stanowią świadectwo recepcji i krytycznego przepracowania istniejących koncepcji metodologicznych oraz ich zastosowania, tak w kontekście sztuki rodzimej, jak i obcej.

Charakterystyczną cechą „Artium Quaestiones” są krytyczne omówienia najnowszej literatury dziedziny, a zwłaszcza przekłady ważnych, teoretycznych i analitycznych tekstów, artykułów i rozdziałów książek. Dotychczas ukazały się tłumaczenia publikacji takich autorów jak Rosalind Krauss, Hal Foster, Mieke Bal, William J. T. Mitchell, Nicholas Mirzoeff, Griselda Pollock, Georges Didi-Huberman, Louis Marin, Max Imdahl, Michael Brötje, Horst Bredekamp, Hans Belting, Bruno Latour czy Geoffrey Batchen. W wielu przypadkach są to pierwsze przekłady tekstów tych badaczy w Polsce.

Redakcja „Artium Quaestiones” zaprasza do nadsyłania propozycji artykułów zarówno polskich i zagranicznych, uznanych naukowców, jak i młodych badaczy sztuki i kultury wizualnej. Publikujemy teksty w języku polskim, angielskim i niemieckim. Od XXVIII (2017)  numeru czasopismo zawiera sekcję tematyczną, do której corocznie ogłaszany jest „call for papers”. Zgłaszane do „Artium Quaestiones” artykuły są recenzowane przez międzynarodowe, ciągle powiększające się grono starannie wybranych specjalistów w danej tematyce. Oprócz wersji papierowej, nowe numery „Artium Quaestiones” (od numeru XXVI, 2015) są możliwe do pobrania w postaci elektronicznej stronie czasopisma w ramach platformie wolnego dostępu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza – PRESSto (tam też znajdują się wszelkie niezbędne metadane, numery DOI etc.). Archiwalne numery czasopisma (z wyjątkiem najnowszego) są również dostępne w wersji cyfrowej na stronie biblioteki Uniwersytetu w Heidelbergu. Odpowiednie linki można znaleźć na stronie czasopisma.

„Artium Quaestiones” jest indeksowane w European Index for the Humanities (ERIH) oraz Index Copernicus International (ICI) a także figuruje w bazie The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) oraz jest dostępne w wolnym dostępie w bazie EBSCO. W 2023 roku ma być też dostępne w bazie Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

W 2019 roku czasopismo otrzymało dwuletni grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wsparcie dla Czasopism Naukowych a w 2022 roku grant Rozwój Czasopism Naukowych. Artykuły publikowane w czasopiśmie otrzymują 70 punktów (zgodnie z ministerialną listą czasopism naukowych). 


INDEKSOWANE W:
European Index for the Humanities (ERIH), Index Copernicus International (ICI), CEJSH, CEEOL, EBSCO.

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:
Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2023): 70

DOI: 10.14746/aq
ISSN: 0239-202X   
eISSN 2719-4558


Prace publikowane w czasopismie dostepne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.      

Ogłoszenia

CALL FOR PAPERS: Kolekcjonerstwo na Północy: modele zbiorów, sieci kontaktów, sposoby ekspozycji od Wysp Brytyjskich po Skandynawię i rejon Morza Bałtyckiego

Nabór tekstów do tematycznej sekcji XXXIV numeru Artium Quaestiones. 


Więcej…

2022 października 23

XXXI numer Artium Quaestiones

XXXI numer Artium Quaestiones będzie dostępny w wersji elektronicznej w styczniu 2020


Więcej…

2020 grudnia 31

CALL FOR PAPERS: Design. Historia designu, metodologia badań, instytucje

Design. Historia designu, metodologia badań, instytucje


Więcej…

2020 października 7

SPIS TREŚCI

Dorota Łuczak
3-4
Spis treści
PDF
Dorota Łuczak
5-7
Nota redakcyjna
PDF

Biogramy

Dorota Łuczak
319-324
Noty biograficzne
Wyświetl wszystkie wydania