Artium Quaestiones

Aktualny numer

Nr 32 (2021)
Opublikowany 2021 grudnia 15

„Artium Quaestiones” jest jednym z najważniejszych w Polsce recenzowanych czasopism naukowych z dziedziny historii sztuki, rocznikiem Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukazuje się od 1979 roku nakładem Wydawnictwa Naukowego UAM i od początku koncentrowało się na teoretycznych i metodologicznych zagadnieniach historii sztuki. Artykuły publikowane w czasopiśmie dotyczą zarówno sztuki nowoczesnej i współczesnej, jak i dawnej, w tym architektury, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki sztuki w Europie Środkowo-Wschodniej. „Artium Quaestiones” publikuje oryginalne i pogłębione studia, które wyznaczają nowe perspektywy badawcze i/lub stanowią świadectwo recepcji i krytycznego przepracowania istniejących koncepcji metodologicznych oraz ich zastosowania, tak w kontekście sztuki rodzimej, jak i obcej.

Charakterystyczną cechą „Artium Quaestiones” są krytyczne omówienia najnowszej literatury dziedziny, a zwłaszcza przekłady ważnych, teoretycznych i analitycznych tekstów, artykułów i rozdziałów książek. Dotychczas ukazały się tłumaczenia publikacji takich autorów jak Rosalind Krauss, Hal Foster, Mieke Bal, William J. T. Mitchell, Nicholas Mirzoeff, Griselda Pollock, Georges Didi-Huberman, Louis Marin, Max Imdahl, Michael Brötje, Horst Bredekamp czy Hans Belting. W wielu przypadkach były to pierwsze przekłady tekstów tych badaczy w Polsce.

Redakcja „Artium Quaestiones” zaprasza do nadsyłania propozycji artykułów zarówno polskich i zagranicznych, uznanych naukowców, jak i młodych badaczy sztuki i kultury wizualnej. Publikujemy teksty w języku polskim, angielskim i niemieckim. Od XXVIII (2017)  numeru czasopismo zawiera sekcję tematyczną, do której corocznie ogłaszany jest „call for papers”. Zgłaszane do „Artium Quaestiones” artykuły są recenzowane przez międzynarodowe, ciągle powiększające się grono starannie wybranych specjalistów w danej tematyce. Oprócz wersji papierowej, nowe numery „Artium Quaestiones” (od numeru XXVI, 2015) są możliwe do pobrania w postaci elektronicznej stronie czasopisma w ramach platformie wolnego dostępu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza – PRESSto (tam też znajdują się wszelkie niezbędne metadane, numery DOI etc.). Archiwalne numery czasopisma (z wyjątkiem najnowszego) są również dostępne w wersji cyfrowej na stronie biblioteki Uniwersytetu w Heidelbergu. Odpowiednie linki można znaleźć na stronie czasopisma.

„Artium Quaestiones” jest indeksowane w European Index for the Humanities (ERIH) oraz Index Copernicus International (ICI) a także figuruje w bazie The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH). W 2021 roku będzie dostępne również w bazie Central and Eastern European Online Library (CEEOL) oraz w wolnym dostępie na platformie EBSCO.

W 2019 roku czasopismo otrzymało dwuletni grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wsparcie dla Czasopism Naukowych. Artykuły publikowane w czasopiśmie otrzymują 70 punktów (zgodnie z ministerialną listą czasopism naukowych). 

INDEKSOWANE W:
European Index for the Humanities (ERIH), Index Copernicus International (ICI), CEJSH, CEEOL, EBSCO.  

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2021): 70

DOI: 
10.14746/aq
ISSN: 0239-202X   

eISSN 2719-4558
 


Prace publikowane w czasopismie dostepne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Pełny numer
PDF 32_2021

Ogłoszenia

CALL FOR PAPERS: Kolekcjonerstwo na Północy: modele zbiorów, sieci kontaktów, sposoby ekspozycji od Wysp Brytyjskich po Skandynawię i rejon Morza Bałtyckiego

Nabór tekstów do tematycznej sekcji XXXIV numeru Artium Quaestiones. 


Więcej…

2022 października 23

XXXI numer Artium Quaestiones

XXXI numer Artium Quaestiones będzie dostępny w wersji elektronicznej w styczniu 2020


Więcej…

2020 grudnia 31

XXXI numer Artium Quaestiones

XXXI numer Artium Quaestiones będzie dostępny w wersji elektronicznej w styczniu 2020


Więcej…

2020 grudnia 31

SPIS TREŚCI

Filip Lipiński
3-4
Spis treści
PDF

HISTORIA I TEORIA DESIGNU

Piotr Korduba
5-36
Między monografią a koneserstwem. Badania nad polskim dizajnem XX i początków XXI wieku
https://doi.org/10.14746/aq.2021.32.1
PDF
Ksenia Stanicka-Brzezicka
37-66
Design jako próba przywrócenia kanonu? Pojęcia, metody i dyskursy a niemieckie i śląskie wzornictwo pierwszej połowy XX wieku
https://doi.org/10.14746/aq.2021.32.2
PDF
Amelie Ochs
67-88
Vom Paradigma der Guten Form. Deutsch-deutsche Geschmackserziehung und Kontinuitätskonstruktion(en)
https://doi.org/10.14746/aq.2021.32.3
PDF (Deutsch)
Clemens Ottenhausen
89-112
From Textile to Plastic: Architecture, Exhibition Design, and Abstraction (1930–1955)
https://doi.org/10.14746/aq.2021.32.4
PDF (English)
Dorota Jędruch
113-130
Szkoła na wolnym powietrzu – projekty mebli E. Beaudoina i M. Lodsa dla szkoły w Suresnes (1932–1935) w świetle przemian w pedagogice i projektowaniu wnętrz szkolnych we Francji lat 20. i 30. XX wieku
https://doi.org/10.14746/aq.2021.32.5
PDF
Anna Wiszniewska
131-160
„Pięć milionów dzieci czeka na nowe zabawki…”. O organizacji przemysłu zabawkarskiego i wzornictwie zabawek w Polsce lat 50. i 60. XX wieku
https://doi.org/10.14746/aq.2021.32.6
PDF
Agata Szydłowska
161-185
Bez Ludwika i panny służącej. Projekty nowoczesnych kuchni jako zwierciadło przemian roli kobiet w poodwilżowej Polsce
https://doi.org/10.14746/aq.2021.32.7
PDF
Aleksandra Sumorok
187-227
Socrealizm od środka. Design, sztuka wnętrza i modernizacja
https://doi.org/10.14746/aq.2021.32.8
PDF
Ewa Klekot
229-250
Etnodizajn a ludowość w polskim wzornictwie
https://doi.org/10.14746/aq.2021.32.9
PDF

Biogramy

Filip Lipiński
329-333
Biogramy
Wyświetl wszystkie wydania