Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  • Tekst nie został wcześniej opublikowany oraz nie został złożony do druku w innym wydawnictwie. (Ewentualne uwagi proszę umieścić w komentarzu dla wydawcy).
  • Plik został zapisany w formacie Microsoft Word (doc) lub RTF.
  • W przypisach zostały uwzględnione aktualne adresy URL przywoływanych stron internetowych.
  • W tekście zastosowano pojedyncze odstępy między wyrazami, czcionkę Times New Roman wielkości 12 pkt. Śródtytuły w tekście zostały zaznaczone pogrubioną kursywą. Ilustracje i wykresy zostały dostarczone w osobnych plikach.

1. Teksty powinny być napisane w j. polskim, j. angielskim lub j. niemieckim. W przypadku, gdy język tekstu nie jest językiem ojczystym autora, redakcja wymaga od autora oddania tekstu do korekty językowej. Tym samym, gdy tekst nie spełnia standardów języka, w którym został napisany, redakcja ma prawo nie przyjąć go do publikacji.
2. Teksty nie powinny przekraczać 40.000 znaków (1 arkusz wydawniczy), jednak w uzasadnionych przypadkach redakcja może podjąć decyzję o przyjęciu nieco dłuższych propozycji artykułów.
3. Teksty powinny spełniać podane przez redakcję (na stronie internetowej oraz wyżej) standardy formatowania przypisów i edycji tekstu oraz wymogów dotyczących materiału ilustracyjnego.