Program Wsparcie dla czasopism naukowych
Czasopismo otrzymało dofinansowanie Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Wsparcie dla Czasopism Naukowych