CALL FOR PAPERS: Kolekcjonerstwo na Północy: modele zbiorów, sieci kontaktów, sposoby ekspozycji od Wysp Brytyjskich po Skandynawię i rejon Morza Bałtyckiego

Artium Quaestiones

Numer tematyczny

Kolekcjonerstwo na Północy: modele zbiorów, sieci kontaktów, sposoby ekspozycji od Wysp Brytyjskich po Skandynawię i rejon Morza Bałtyckiego

 

Redakcja „Artium Quaestiones” zaprasza do nadsyłania artykułów do numeru tematycznego pisma poświęcona rozmaitym aspektom kultury kolekcjonerskiej w Europie Północnej w okresie do wybuchu pierwszej wojny światowej. Zakres topograficzny obejmuje tak różne pod wieloma względami obszary kulturowe jak Wyspy Brytyjskie, Niderlandy, Skandynawia i kraje Morza Bałtyckiego. W polu zainteresowania są prywatne i publiczne zbiory m.in. obrazów, rzeźb, grafiki, rzemiosła i memorabiliów.

 

Chcemy poddać pogłębionej refleksji przede wszystkich następujące trzy aspekty praktyki kolekcjonerskiej: Interesują nas, po pierwsze, modele zbiorów; pytamy zatem o rozwiązania wzorcowe, stanowiące punkt odniesienia dla kolekcjonerów przy konstruowaniu zbiorów. Jaką rolę przy budowaniu kolekcji odgrywał, na przykład, dyskurs naukowy i w jaki sposób był on przekładany na praktykę kolekcjonerską i adaptowany zależnie od profilu, możliwości i potrzeb danego zbieracza. Po drugie, zajmują nas sieci kontaktów kolekcjonerskich, ich rozwój, dynamika i struktura. Zależy nam na możliwie wiarygodnej, więc szerokiej rekonstrukcji kolekcjonerskich relacji, uwzględniającej nie tylko zbieraczy, ale i pozostałych aktorów kolekcjonerskiej gry: handlarzy sztuką, doradców, agentów, mecenasów, uczonych pozostających na usługach zbieraczy etc. Po trzecie wreszcie, przedmiotem zainteresowania są sposoby eksponowania zbiorów oraz kanały dystrybucji wiedzy o nich, czyli pytanie o to, jak kolekcjonerzy obchodzili się ze swymi zbiorami i z jakich mechanizmów korzystali, by je rozpropagować. Istotne w tym zakresie kwestie to między innymi: upublicznienie zbiorów, ich wizualna reprezentacja, publikacje im poświęcone (w postaci katalogów, broszur, druków ulotnych).

Propozycje tekstów o objętości do 300 słów prosimy nadsyłać do 10 grudnia 2022 r. na adres Michal Mencfel (mmencfel@amu.edu.pl ) i Camilla Murgia (camilla.murgia@unil.ch), z kopią na adres redakcji aq.redakcja@amu.edu.pl; decyzję o ich akceptacji prześlemy końca roku. Przyjęte do publikacji eseje o objętości 6-8 tys. słów, wraz z materiałem ilustracyjnym (do ośmiu reprodukcji wysokiej rozdzielczości, z prawem do ich wykorzystania), należy nadesłać do 10 marca 2023 roku. Wszystkie teksty zostaną poddane recenzji double-blind. Tematyczny numer Artium Questiones ukaże się w listopadzie roku 2023.