Rok 1989 – wokół pojęcia modernizmu

Main Article Content

Wojciech Włodarczyk

Abstrakt

The author argues that the significance of the year 1989 for Polish art was not determined by political changes, but by the rise of postmodernism. Until that moment, the term “modernism” usually referred in academic art history to Polish art at the turn of the 20th century. The concept of postmodernism brought to the Polish language a new meaning of modernism as simply modern art, and more precisely, as modern art defined by Clement Greenberg. That change made it necessary to draw a new map of concepts referring to modern Polish art, most often defined before by the concept of the avant-garde. In Mieczysław Porębski’s essay “Two Programs” [Dwa programy] (1949), and then, since the late 1960s, in Andrzej Turowski’s publications, the concept of the avant-garde was acknowledged as basic for understanding twentieth-century Polish art. The significance of the concept of the avant-garde in reference to the art of the past century in Poland changed after the publication of Piotr Piotrowski’s book of 1999, Meanings of Modernism [Znaczenia modernizmu]. Piotrowski challenged in it the key role of that concept – e.g., Władysław Strzemiński and Henryk Stażewski, usually called avant-gardists before, were considered by him modernists – in favor of a new term, “critical art,” referring to the developments in the 1990. In fact, critical art continued the political heritage of the avant-garde as the radical art of resistance. The author believes that such a set of terms and their meanings imposes on the concept of the avant-garde some limits, as well as suggests that scholars and critics use them rather inconsistently. He argues that concepts should not be treated as just label terms, but they must refer to deeper significance of tendencies in art. He mentions Elżbieta Grabska’s term “realism,” also present in the tradition of studies on modern Polish art, and concludes with a postulate of urgent revision of the relevant vocabulary of Polish art history.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Włodarczyk, W. (2019). Rok 1989 – wokół pojęcia modernizmu. Artium Quaestiones, (30), 415-428. https://doi.org/10.14746/aq.2019.30.25
Dział
PRZEŁOMY: HISTORIE HISTORII SZTUKI W POLSCE I EUROPIE
Biogram autora

Wojciech Włodarczyk

Academy of Fine Arts, WarsawProfessor, art historian, historian of contemporary Polish art, professor at the Academy of Fine Arts in Warsaw. Creator of Museum of Academy of Fine Arts (1985) and the Faculty of Management of Visual Culture (2011) combining art history with sociology and anthropology. Chairman of the Polish Association of Art Historians, initiator of the association conferences in 1984 and 2012; organizer of seminars in Niedzica(1986–1990) and Dłużewo (2014–). Author of such books as: Socrealizm. Sztuka polska w latach 1950–1954 (1986), Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 1944–2004 (2005); Współczesność. Sztuka polska 1900–2015 (in print).Akademia Sztuk Pięknych, Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39, 00-379 Warszawa, Polska

Bibliografia

  Bal M., Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych, tłum. M. Bucholc, Warszawa
  2012
  Borowski W., Pseudoawangarda, „Kultura” 1975, 12
  Bryl M., Suwerenność dyscypliny. Polemiczna historia historii sztuki od 1970 roku,
  Poznań 2008
  Bürger P., Teoria awangardy, Kraków 2005
  Domańska E., Jakiej metodologii potrzebuje współczesna humanistyka?, „Teksty
  Drugie” 2010, 1–2
  Foster H., O idei sztuki politycznej, tłum. E. Mikina, „Magazyn Sztuki” 1994, 4
  Giżycki M., Postmodernizm – kultura wyczerpania?, Warszawa 1988
  Grabska E., „Moderne” i straż przednia. Apollinaire wśród krytyków i artystów 1900–
  1918, Kraków 2003
  Groys B., Stalin jako totalne dzieło sztuki, tłum. P. Kozak, Warszawa 2010
  Jencks Ch., Architektura postmodernistyczna, Warszawa 1987
  Juszczak W., Teksty o malarzach. Antologia polskiej krytyki artystycznej 1890–1918,
  Ossolineum 1976
  Kluszczyński R., Awangarda – rozważania teoretyczne, Łódź 1997
  Koselleck R., Dzieje pojęć. Studia z semantyki i pragmatyki języka społeczno-politycznego,
  tłum. J. Merecki, W. Kunicki, Warszawa 2011
  Malarstwo polskie, Modernizm, opr. W. Juszczak, M. Liczbińska, Warszawa 1977
  Markowska A., Definiowanie sztuki – objaśnianie świata. O pojmowaniu sztuki
  w PRL-u, Katowice 2003
  Morawski S., Na zakręcie od sztuki do po-sztuki, Kraków 1985
  Odkrywanie modernizmu, red. R. Nycz, Kraków 1998
  Olszewski A., Nowa forma w architekturze polskiej 1900–1925. Teoria i praktyka,
  Wrocław 1967
  Orska J., Przełom awangardowy w dwudziestowiecznym modernizmie w Polsce,
  Kraków 2004
  Piotrowski P., Znaczenia modernizmu. W stronę historii sztuki polskiej po 1945 roku,
  Dom Wydawniczy Rebis, 1999
  Piotrowski P., Awangarda w cieniu Jałty. Sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej
  w latach 1945–1989, Dom Wydawniczy Rebis, 2005
  Piotrowski P., O horyzontalnej historii sztuki, „Artium Quaestiones” 2009, 20
  Piotrowski P., Globalne ujęcie sztuki Europy Wschodniej, Dom Wydawniczy Rebis,
  2018
  Porębski M., Dwa programy (z problematyki formalizmu w plastyce polskiej dwudziestolecia
  międzywojennego), „Materiały do Studiów i Dyskusji z Zakresu Teorii i Historii
  Sztuki, Krytyki Artystycznej oraz Metodologii Badań nad Sztuką” 1950, 1
  Przybylski R., Klasycyzm, czyli prawdziwy koniec Królestwa Polskiego, Gdańsk 1996
  Sławiński J., Koncepcja języka poetyckiego awangardy krakowskiej, Ossolineum,
  1965
  Spychalski M., Na straży awangardy, „Odra” 2014, 4
  Sztuka polska po 1945 roku. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki,
  Warszawa, listopad 1984, Warszawa 1987
  Turowski A., W kręgu konstruktywizmu, Warszawa 1979
  Turowski A., Konstruktywizm polski. Próba rekonstrukcji nurtu (1921–1934), Ossolineum,
  1981
  Turowski A., Wielka utopia awangardy: artystyczne i społeczne utopie w sztuce rosyjskiej
  1910–1930, Warszawa 1990
  Turowski A., Awangardowe marginesy, Warszawa 1998
  Turowski A., Budowniczowie świata. Z dziejów radykalnego modernizmu w sztuce
  polskiej, Kraków 2000
  Turowski A., Parowóz dziejów, Warszawa 2012
  Włodarczyk W., Socrealizm. Sztuka polska w latach 1950–1954, Paryż 1986
  Włodarczyk W., Kiedy zaczęło się „dzisiaj”? O źródłach sztuki polskiej lat dziewięćdziesiątych,
  w: Sztuka dzisiaj, red. M. Poprzęcka, Warszawa 2002
  Włodarczyk W., Pięć lat, w: Zaraz po wojnie, red. J. Kordjak i A. Szewczyk, Warszawa
  2015
  Włodarczyk W., Artysta nowoczesny jako t.w., „Miejsce. Studia nad sztuką i architekturą
  XX i XXI wieku” 2015, 1
  Wybory i ryzyka awangardy. Studia z teorii awangardy, red. U. Czartoryska i R.W. Kluszczyński,
  Warszawa–Łódź 1985