Zadanie fotografa. Problemtyka Reprodukcji dzieła sztuki na przykładzie dwóch książek fotograficz`nych Eustachego Kossakowskiego August Zamoyski oraz Lumières de Chartres
Obraz przedstawia okładkę 33 tomu czasopisma Artium Quaestiones. W górnej części białej okładki umieszczono tytuł czasopisma, natomiast w dolnej numer tomu oraz napis: Wydawnictwo Naukowe UAM. W partii centralnej znajdują się trzy mazaje przypominające ślady pozostawione przez pędzel. W ich polu znajdują się fragmenty szklanego przeźrocza z reprodukcją rzeźby Appolla.
PDF (English)

Słowa kluczowe

Eustachy Kossakowski
August Zamoyski
Chartres Cathedral
Polish photography
photography book
photobook

Jak cytować

Mazur, A. (2022). Zadanie fotografa. Problemtyka Reprodukcji dzieła sztuki na przykładzie dwóch książek fotograficz`nych Eustachego Kossakowskiego August Zamoyski oraz Lumières de Chartres. Artium Quaestiones, (33), 107–134. https://doi.org/10.14746/aq.2022.33.5

Liczba wyświetleń: 179


Liczba pobrań: 126

Abstrakt

Using the example of two books by Eustachy Kossakowski (1925–2001) – August Zamoyski (1974) and Lumières de Chartres (1989) – the text addresses the issue of reproducing works of art in the form of a photo album (photobook). The work of the photographer who makes reproductions of works of art is compared to the task of the translator, a reference to Walter Benjamin’s essay. The text is divided into two parts corresponding to albums. A detailed analysis allows us to see the differences between the books, as well as the change in Kossakowski’s approach to reproduced works of art. The first album consists of black-and-white photographs depicting in an original way the works of the prominent Polish sculptor August Zamoyski. Kossakowski recontextualizes individual objects photographed in the artist’s French studio. In the second book, the photographer publishes color photographs of the titular “lights of Chartres.” Taken inside the early Gothic cathedral, the photos move away from the documentation of the object, and the weight shifts to a near-abstract record of the artist’s emotions. Published alongside Anne Prache’s scholarly study, engravings and documentation of the edifice, Kossakovsky’s photographs constitute an original monograph of Chartres Cathedral. In the author’s view, Kossakowski’s photobooks go beyond the framework of a typical album of reproductions offering the mass public a substitute for contact with art. The photographer creates autonomous objects by translating the reproduced work of art into an object that fosters an aesthetic experience and becomes art itself. Kossakowski’s approach is juxtaposed with Mieke Bal’s reading of Benjamin’s text. While the album dedicated to Zamoyski seems to be based on unconventional documentation, in which the procedure of recontextualizing objects plays a dominant role, the Chartres monograph approaches the “ecstatic aesthetic” proposed by Bal. Lumières de Chartres provides a different perspective on the reproduction album, which, in addition to basic information and illustrative reproductions, is a carrier of emotions, a record of experiences and a medium of art. An analysis of the author’s publications, which include reproductions of August Zamoyski’s sculptures and documentation of Chartres Cathedral, emphasizes their autonomous and artistic character. Kossakowski observes and interprets Zamoyski’s work by looking at it from a distance. But in Chartres, we observe how he lets himself be captivated by the cathedral. The transformation of the cathedral into sensual light completely absorbs its subject - the metamorphosis of Zamoyski’s sculptures does not. Photography is not art, nor is it reproduction. It is only in the process of interpreting an object by looking at it with a camera to the eye that the artistry of translating a work of art into the format of a photograph and, further, a photo album is revealed. The photobook as a work of art is the true task of the photographer.

https://doi.org/10.14746/aq.2022.33.5
PDF (English)

Bibliografia

Bal M., Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych. Krótki przewodnik, przeł. M. Bucholc, Warszawa 2012

Benjamin W., Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty, wyb. H. Orłowski, przeł. H. Orłowski, J. Sikorski, Poznań 1996

Benjamin W., Konstelacje. Wybór tekstów, wyb. i przeł. A. Lipszyc, Kraków 2012

Colberg J., Understanding Photobooks: The Form and Content of the Photographic Book, New York 2016 https://doi.org/10.4324/9781315709031 DOI: https://doi.org/10.4324/9781315709031

Eustache Kossakowski. Photographies, red. F. Cheval, Paris 2005

Eustachy Kossakowski. 6 metres avant Paris, red. A. Ptaszkowska, Caen 2012

Grygiel M., T. Rolke, Ostrość widzenia – rozmowa z Eustachym Kossakowskim, „Fototapeta”, dostępny w internecie: <http://fototapeta.art.pl/fti-ekoss.php> [dostęp: 8 marca 2022]

Instant Presence: Representing Art in Photography, red. H. Buddeus, K. Masterova, V. Lahoda, Prague 2017

Kossakowska-Szanajca Z., E. Kossakowski, August Zamoyski, Warszawa 1974

Kossakowski E., A. Prache, Lumières de Chartres, Milan–Paris 1989

Mazur A., Głębia ostrości, Sopot 2014

Neumüller M., Photobook Phenomenon, Barcelona–Madrid 2007

Neves J.L., What Is a Photobook?, „Source. Photographic Review” 2016, 88, s. 5–9

Sudek and Sculpture, red. H. Buddeus, Prague 2020

The Photobook. A History, red. G. Badger, M. Parr, t. 1, London 2004