Migracja aury lub jak badać oryginał poprzez jego faksymile
Obraz przedstawia okładkę 33 tomu czasopisma Artium Quaestiones. W górnej części białej okładki umieszczono tytuł czasopisma, natomiast w dolnej numer tomu oraz napis: Wydawnictwo Naukowe UAM. W partii centralnej znajdują się trzy mazaje przypominające ślady pozostawione przez pędzel. W ich polu znajdują się fragmenty szklanego przeźrocza z reprodukcją rzeźby Appolla.
PDF

Słowa kluczowe

reproduction
original
work of art
digital photography
aura
facsimile

Jak cytować

Latour (1947-2022), B., Lowe, A., & Lipiński, F. (2022). Migracja aury lub jak badać oryginał poprzez jego faksymile. Artium Quaestiones, (33), 239–260. https://doi.org/10.14746/aq.2022.33.9

Liczba wyświetleń: 143


Liczba pobrań: 112

Abstrakt

The text offers enlightening reflections on issues concerning reproductions of works of art, the status of an original and a copy, the problem of conservation, and the role of digital photography. Latour and Lowe raise the contentious issue of how good and bad reproductions can affect the original, participate in what they call “the migration of the aura”. This is primarily a case study of a production, presentation, reception and the meaning of a facsimile of a Veronese work, Nozze di Cana at its original location, San Giorgio in Venice. The second part of the text (the appendix) is a meticulous, technical description of the stages of production of the picture by Lowe.

https://doi.org/10.14746/aq.2022.33.9
PDF

Bibliografia

Benjamin W., Dzieło sztuki w epoce technicznej reprodukcji, w: idem, Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty, tłum. K. Krzemieniowa, H. Orłowski i J. Sikorski, Poznań 1996, s. 201–239

Deleuze G., Różnica i powtórzenie, tłum. B. Banasiak, K. Matuszewski, Warszawa 1997

Hornung E., T. Abt, The Dark Hours of the Sun – the Amduat in the tomb of Thutmose III, DVD, Factum Arte, 2005

Hornung E., Immortal Pharaoh – the tomb of Thutmose III, Madrid 2006

Lowe A., S. Schaffer, N01se : universal language, pattern recognition, data synaesthetics, Cambridge 2000

Smith B.C., Digital Abstraction and Concrete Reality, Madrid 2003

Tamen M., Friends of Interpretable Objects, Cambridge, MA 2001 https://doi.org/10.4159/9780674044210 DOI: https://doi.org/10.4159/9780674044210

The Social Life of Things. Commodities in Cultural Perspective, red. A. Appadurai, Cambridge 1986

Western D., In the Dust of Kilimanjaro, New York 1997