BADANIE MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ZOBRAZOWAŃ DYNAMICZNYCH (WIDEO) Z NISKIEGO PUŁAPU LOTNICZEGO (BSP) DO OPRACOWAŃ FOTOGRAMETRYCZNYCH
PDF

Słowa kluczowe

UAV
photogrammetry
Metashape
film processing for photos
digital elevation model
ortophotomap

Jak cytować

MŁYNARCZYK, A., KRÓLEWICZ, S., & RUTKOWSKI, P. (2019). BADANIE MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ZOBRAZOWAŃ DYNAMICZNYCH (WIDEO) Z NISKIEGO PUŁAPU LOTNICZEGO (BSP) DO OPRACOWAŃ FOTOGRAMETRYCZNYCH. Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna, 10(A 70), 53–64. https://doi.org/10.14746/bfg.2019.10.4

Abstrakt

The use of unmanned aerial vehicles is becoming more and more popular for making high-altitude and orthophotomap models. In this process, series of images are taken at specific intervals, usually lasting several seconds. This article demonstrates the ability to make models and orthophotomaps from dynamic images – video recorded from UAV. The best mutual coverage of photographs was indicated (95–96%) and the photogrammetric process for joining images was presented, through the creation of a point cloud to obtain a digital terrain model and the orotfotomap. The data was processed in 150 different variants and the usefulness of this method was demonstrated. Problems and errors that may occur during the processing of recorded image data are also described.

https://doi.org/10.14746/bfg.2019.10.4
PDF

Bibliografia

Agisoft LLC, 2018: Metashape – photogrammetric processing of digital images and 3D spatial data generation, <http://www.agisoft.com> [dostęp: 13.06.2019].

Borkowski G., Młynarczyk A., 2019: Remote sensing using unmanned aerial vehiclesfor tourist-recreation lake evaluation and development, 5–14.

Ciołkosz A., Miszalski J., Olędzki J., 1989: Interpretacja zdjęć lotniczych. PWN, Warszawa.

Cureton P., 2017: Strategies for Landscape Representation – Digital and Analogue Techniques. Taylor & Francis Group, Milton Park, Abingdon, Oxfordshire United Kingdom.

Dębski W., Walczykowski P., Żukowicz R., 2004: Dobór lotniczych czarno-białych materiałów światłoczułych dla potrzeb fotogrametrii i teledetekcji.

Englund O., Berndes G., Cederberg C., 2017: How to analyse ecosystem services in landscapes – A systematic review. Ecol. Indicators, 73, 492–504.

Ewertowski M., Tomczyk A., Evans D., Roberts D., Ewertowski W., 2019: Operational Framework for Rapid, Very-high Resolution Mapping of Glacial Geomorphology Using Low-cost Unmanned Aerial Vehicles and Structure-from-Motion Approach. Remote Sensing in Geology, Geomorphology and Hydrology, Remote Sens., 11(1), 65.

Kaźmierowski C., Ceglarek J., Jasiewicz J., Królewicz S., Wyczałek M., Cierniewski J., 2015: Soil surface roughness quantification using DEM obtained from UAV photogrammetry. [In:] J. Jasiewicz, Z. Zwoliński, H. Mitasova, T. Hengl (eds), Geomorphometry for Geosciences. Poznań, Bogucki Wyd. Nauk., Adam Mickiewicz Univ. in Poznań – Institute of Geoecology and Geoinformation, Poznań, 259–262.

Królewicz S., Wyczałek M., Ceglarek J., Piekarczyk J., Kaźmierowski C., Lewińska K., Herodowicz K., 2015: Geodezyjna ocena dokładności ortofotomapy i cyfrowego modelu powierzchni terenu kampusu WNGIG wykonanej na podstawie zdjęć fotograficznych z UAV. Uniw. im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.

Kurczyński Z., Bakuła K., 2016: Zaawansowane technologie wspomagające przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z powodziami safedam – advanced technologies in the prevention of flood hazard. Arch. Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 28, 39–52.

Kurczyński Z., Preuss R., 2009: Wymagania wobec danych źródłowych dla generowania true-ortho requirements to source data for true-ortho generation. Arch. Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 19, Zakł. Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej, Politechnika Warszawska, Warszawa.

Peijun J., Qiang X., Keji H., 2018, Array controller, solod state disk and method for controlling solid state sisk to write data, HUAWEI TECHNOLOGIES CO. Patent Application Publication No. US 2018/0165014 A1.

Phantom 3 Advanced User Manual v. 1.0, 2015: <http://download.djiinnovation.com/downloads/phantom_3/en/Phantom_3_Advanced_User_Manual_v1.0_en.pdf> [dostęp: 13.06.2019].

Piekarczyk J., Kaźmierowski C., 2015: Przykład zastosowania obrazu Landsat 8 do rozpoznawania cech siedlisk leśnych na terenie Parku Narodowego Bory Tucholskie. [W:] M. Kunz (red.), Stan poznania środowiska przyrodniczego Tucholskiego Parku Krajobrazowego i Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie. Wydz. Nauk o Ziemi UMK, Toruń.

Rodgers M., Vallee M., Wang P., Cheng J., 2019: Measuring complex beach-dune morphology and nearshore processes using UAVs. Coastal Sediments, 2581–2595.

United States Geological Survey: <https://landsatlook.usgs.gov/> [dostęp: 15.06.2019].

Winowski M., Śramski M., 2017: Geoekosystem wybrzeży morskich. Ocena ilościowa zmian rzeźby klifu w świetle pomiarów z naziemnego skaningu laserowego (wyspa Wolin), 45. Uniw. im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Inst. Geoekologii i Geoinformacji, Poznań.

Wójtowicz M., Wójtowicz A., Piekarczyk J., 2016: Application of Remote Sensing Methods in Agriculture. Communications in Biometry and Crop Science.