Tom 10 Nr A 70 (2019)

ARTYKUŁY

ALEKSANDRA CZUCHAJ, FILIP WOLNY, MAREK MARCINIAK
7-19
REAKCJA WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH NA OPADY W ZLEWNI RÓŻANEGO STRUMIENIA
https://doi.org/10.14746/bfg.2019.10.1
PDF
DARIUSZ GÓRA
21-37
ANALIZA WYBRANYCH ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA W 2018 R. NA TERENIE BIELSKA-BIAŁEJ
https://doi.org/10.14746/bfg.2019.10.2
PDF
JAROSŁAW KUBIAK
39-52
SUMARYCZNY POZIOM HAŁASU W OBSZARZE KAMPUSU MORASKO − REJON WYDZIAŁU NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH UAM W POZNANIU
https://doi.org/10.14746/bfg.2019.10.3
PDF
ADAM MŁYNARCZYK, SŁAWOMIR KRÓLEWICZ, PAWEŁ RUTKOWSKI
53-64
BADANIE MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ZOBRAZOWAŃ DYNAMICZNYCH (WIDEO) Z NISKIEGO PUŁAPU LOTNICZEGO (BSP) DO OPRACOWAŃ FOTOGRAMETRYCZNYCH
https://doi.org/10.14746/bfg.2019.10.4
PDF
ADAM PERZ
65-83
CECHY REŻIMU ODPŁYWU RZEK KOTLINY KŁODZKIEJ
https://doi.org/10.14746/bfg.2019.10.6
PDF
ADAM PERZ, KATARZYNA PLEWA
85-102
SYNCHRONICZNOŚĆ WYSTĘPOWANIA ŚREDNICH ROCZNYCH STANÓW WODY JEZIOR PRZYBRZEŻNYCH I MORZA BAŁTYCKIEGO
https://doi.org/10.14746/bfg.2019.10.5
PDF
MACIEJ SMACZYŃSKI
103-117
MODELOWANIE HAŁDY KRUSZYWA NATURALNEGO Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII UAV WRAZ Z ANALIZĄ DOKŁADNOŚCI
https://doi.org/10.14746/bfg.2019.10.9
PDF
ANNA SZCZUCIŃSKA, MAREK MARCINIAK, JACEK PŁOCIENNICZAK
119-132
Krenologia obszarów młodoglacjalnych na przykładzie Pojezierza Lubuskiego – przegląd badań
https://doi.org/10.14746/bfg.2019.10.8
PDF
KATARZYNA SZYGA-PLUTA, DOMINIKA WOJTKOWIAK
133-149
CHARAKTERYSTYKA OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM W LATACH 1951–2016
https://doi.org/10.14746/bfg.2019.10.7
PDF