CECHY REŻIMU ODPŁYWU RZEK KOTLINY KŁODZKIEJ
PDF

Słowa kluczowe

Kłodzka Valley
river runoff
hydrological regime

Jak cytować

PERZ, A. (2019). CECHY REŻIMU ODPŁYWU RZEK KOTLINY KŁODZKIEJ. Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna, 10(A 70), 65–83. https://doi.org/10.14746/bfg.2019.10.6

Abstrakt

This paper seeks to identify the features of the flow regime of the rivers in Kłodzka Valley in terms of the runoff, the structure and the spatiotemporal variabilities. The analysis was carried out on the basis of data provided by the Institute of Meteorology and Water Management from the period of 1971–2015 and obtained from 8 gauging stations located in 5 rivers. The research embraced the Nysa Kłodzka river and its main tributaries to the gauging station in Kłodzko. The runoff conditions in the analysed sub-basins are different. As a result, the rivers in Kłodzka Valley have different regime features. Due to the regularities in their flow variability, they can be classified into 2 types of hydrological regime: nival and nival-pluvial. There are significant differences in the total runoff, from 375 mm in Kłodzko to above 700 mm in the Wilczka river. The differences also occur in terms of the groundwater runoff and its contribution to the total runoff which ranges between 31% and 53%. All of the analysed basins have contributions to groundwater runoff below the mean value for the entire country (55%). In terms of viabilities of discharges, in general there are differences between the upper Nysa Kłodzka and its eastern tributaries and the western part of the basin.

https://doi.org/10.14746/bfg.2019.10.6
PDF

Bibliografia

Bednorz E., Wrzesiński D., Tomczyk A.M., Jasik D., 2019: Classification of Synoptic Conditions of Summer Floods in Polish Sudeten Mountains. Water, 11, 1450.

Dubicki A., Słota H., Zieliński J., 1999: Dorzecze Odry: Monografia powodzi lipiec 1997. IMGW, Warszawa.

Dynowska I., 1971: Typy reżimów rzecznych w Polsce. Zesz. Nauk. UJ, Pr. Geogr., 28.

Dynowska I., Pociask-Karteczka J., 1999: Obieg wody, [w:] L. Starkel (red.), Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 343–373.

Jeziorska J., Niedzielski T., 2018: Applicability of TOPMODEL in the mountainous catchments in the upper Nysa Kłodzka river basin (SW Poland). Act. Geoph., 66, 2, 203–222.

Jokiel P., 1994: Zasoby, odnawialność, i odpływ wód podziemnych strefy aktywnej wymiany w Polsce. Act. Geograph. Lodz., 66–67.

Kille K., 1970: Das Verfahren MoMNQ, ein Beitrag zur Berechnung der mittleren langjährigen Grundwasserneubildung mit Hilfr der monatlichen Niedrigwasserabflüsse. Z. Deutch., Geol. Ges., Sonderh., Hydrogeol., Hydrogeochem., Hannover.

Kondracki J., 2013: Geografia regionalna Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Łach J., 2009: Historia wezbrań powodziowych na Ziemi Kłodzkiej i ich wpływ na kierunek przekształceń den dolinnych Nysy Kłodzkiej i Białej Lądeckiej. Nauka Przyroda Technologie, t. 3, 3.

Łach J., 2012: Rola gwałtownych ulew i powodzi w modelowaniu rzeźby Kotliny Kłodzkiej oraz zachodnich pasm górskich Sudetów Wschodnich. Inst. Geogr. i Rozw. Reg. UWr, Wrocław.

Morawska-Horawska M., 1971: Meteorologiczne przyczyny powodzi w Polsce południowej w lipcu 1970 roku. Przegl. Geofiz., 4, 299–315.

Niedzielski T., Miziński B., 2017: Real-time hydrograph modelling in the upper Nysa Kłodzka river basin (SW Poland): a two-model hydrologic ensemble prediction approach. Stochastic Environmental Res. and Risk Assessment, 31, 6, 1555–1576.

Rutkowska A., Willems P., Niedzielski T., 2017: Relation between design floods based on daily maxima and daily means: use of the Peak Over Threshold approach in the Upper Nysa Kłodzka Basin (SW Poland). Geomatics, Natural Hazards and Risk, 8, 2, 585–606.

RZGW we Wrocławiu, 2013: Opracowanie charakterystyki zlewni bilansowej rzeki Nysy Kłodzkiej.

Solon J., Borzyszkowski J., Bidłasik M., Richling A., Badora K., Balon J., et al. podać wszystkich autorów 2018: Physico-geographical mesoregions of Poland: verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data. Geogr. Pol., 91(2), 143–170.

Staff M. (red.), 1993: Słownik geografii turystycznej Sudetów. T. 15: Kotlina Kłodzka i Rów Górnej Nysy. I-BiS, Wrocław, 315–318.Stodolak R., Baran J., Knap E., 2018: Wpływ przyjętych rozkładów czasowych zmienności deszczu na wyniki modelowania opad–odpływ. Inż. Ekol., 19(6), 87–93.

Szalińska W., Otop I., Tokarczyk T., 2014: Precipitation extremes Turing flooding in the Odra River Basin in May–June 2010. Meteor. Hydr. Water Manag. Res. Oper. Appl., 2, 13–20.

Szalińska W., Tokarczyk T., Jełowicki J., Chorążyczewski A., Michalski A., Tiukało A., Ostojski M., 2014: Środowisko obliczeniowe operacyjnego modelu typu opad–odpływ. Monogr. Kom. Gosp. Wodnej PAN, z. 20.

Świątek M., 2013: Advection of air masses responsible for extreme rainfall totals in Poland, as exemplified bycatastrophic floods in Racibórz (July 1997) and Dobczyce (May 2010). Act. Agrophys., 20, 481–494.

Tokarczyk T., Olearczyk D., 2011: Hydrografia Ziemi Kłodzkiej. Starostwo Powiatowe w Kłodzku.

Wrona B., 2008: Meteorologiczne i morfologiczne uwarunkowania ekstremalnych opadów atmosferycznych w dorzeczu górnej i środkowej Odry. Mat. Bad., Ser.: Meteor., 41, IMGW, Warszawa.

Wrzesiński D., 2013: Entropia odpływu rzek w Polsce. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.

Wrzesiński D., 2017a: Typologia reżimu odpływu rzek w Polsce w podejściu nadzorowanym i nienadzorowanym. Bad. Fizjograf., R. 8, Ser. A – Geogra. Fiz. (A68), PTPN, Poznań, 253–264.

Wrzesiński D., 2017b: Reżimy rzek Polski, [w:] P. Jokiel, W. Marszelewski, J. Pociask-Karteczka (red.), Hydrologia Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 215–221.

Wrzesiński D., Perz A., 2016: Cechy reżimu odpływu rzek w zlewni Warty. Bad. Fizjograf., R. 7, Ser. A – Geogr. Fiz. (A67), PTPN, Poznań, 289–304.