ZMIANY PARAMETRÓW MORFOMETRYCZNYCH JEZIORA STRZESZYŃSKIEGO
PDF

Słowa kluczowe

bathymetry
lake evolution
catchment
urban lake

Jak cytować

Choiński, A., & Każmierska, A. (2018). ZMIANY PARAMETRÓW MORFOMETRYCZNYCH JEZIORA STRZESZYŃSKIEGO. Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna, 9(A 69), 9–16. https://doi.org/10.14746/bfg.2018.9.1

Abstrakt

The paper analyses the changes in the Strzeszyńskie lake basin, located within the borders of the city of Poznań. The study was based on five topographic maps from the years: Moreover, the morphometric parameters of the basins from 1908, 1992 and 2013 were compared. Although the lake is located only a few kilometers from the center of Poznan, its basin has not changed significantly. Undoubtedly, this is influenced by the development of the lake basin. At present, however, there are symptoms indicating the worsening state of the waters.

https://doi.org/10.14746/bfg.2018.9.1
PDF

Bibliografia

Choiński А., Ilyin L., Ptak М., Strzelczak A., 2012: Zmiana batymetrii jeziora Świtaź w latach 1929–2012, Priroda zachidnogo Polissja ta prileglich teritorij. Wolinskij nacionalnij uniwersitet imeni Lesi Ukrajinki. Luck, 55–59.

Jańczak J., Sziwa R., 1995: Charakterystyka morfometryczno-hydrologiczna jezior i zbiorników wodnych Poznania. Wody powierzchniowe Poznania. Problemy wodne obszarów miejskich, UAM, Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej. Konferencja naukowa, Poznań, 6.11.1995, Wyd. Sorus, Poznań.

Jańczak J., Sziwa R., Kowalik A., Brodzińska B., 1992: Charakterystyka limnologiczna jezior i zbiorników wodnych na terenie miasta Poznania, IMGW, Poznań.

Kaniecki A., 1997: The influence of anthropopressure on water relations in the Wielkopolska Lowland, Geogr. Polon., 68, 65–80.

Kaźmierska A., 2015: Wpływ antropopresji na bakterioplankton i autotroficzny pikoplankton w pelagialu Jeziora Strzeszyńskiego, UAM, Wydział Biologii, Zakład Ochrony Wód Poznań, [maszynopis].

Miller P., 2003: Ubywa jezior, Przyr. Pol., 9.

Niklaus B., 2006: Roślinność Jeziora Strzeszyńskiego, UAM, Inst. Biologii Środowiska, Zakł. Ochrony Wód [praca magisterska].

Pełechaty M., 2006: Wykorzystanie ramienic w fitoindykacji, Ekol. i Techn., 3(81), 98–102.

Schütze H., 1920: Die Posener Seen, Stuttgart.

Szeląg-Wasielewska E., 2005: Occurreance of picocyanobacteria during a permanent desmit bloom in a small dystrophic lake, Oceanological and Hydrobiological Stud., 34, 237–246.

Szeląg-Wasielewska E., Jakubowska N., Kaźmierska A., 2015: Changes in phototropic community structure in the vertical profile during summer stratification in eutrophic lake, Fresenius Environmental Bulletin, 24, 355–364.

Świerk D., Szpakowska B., 2009: Ocena wartości wybranych zbiorników miejskich a funkcjonowanie strefy litoralnej. Nauk. Przyr. Technol., 3, 1, 1–11.

Świerk D., Szpakowska B., Dudzińska A., 2010: Wartości rekreacyjne naturalnych i sztucznych zbiorników położonych na terenie Poznania, Probl. Ekol. Krajobrazu, 27, 495–503.

Zgrabczyńska M., 2008: Osobliwości florystyczne użytku ekologicznego „Strzeszyn” w dolinie Bogdanki, Bad. Fizjograf. nad Pol. Zach., 57, 61–67.