Opublikowane: 2018-12-15

ZMIANY BATYMETRII JEZIORA MIERZYŃSKIEGO

Adam Choiński, Mariusz Ptak

25-33

KORELACJA ZMIAN STĘŻEŃ PYŁÓW ZAWIESZONYCH PM10 Z TYPAMI CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ W KONINIE W LATACH 2012–2016

Kaja Karczewska, Leszek Kolendowicz, Marek Półrolniczak, Hanna Forycka–Ławniczak

45-64