PLAN PLESZEWA Z XIX WIEKU – WIZUALIZACJA TEMATYCZNA

Main Article Content

Dariusz Lorek

Abstrakt

In the early 19th century, cartographic studies typically satisfied military or administrative needs. The idea behind drawing a map of Pleszew in 1806 was to show the condition of the city following a great fire. The plan distinguishes between the burnt down areas and ones saved from the fire. While the legend is small, including few explanations and the markings on the sheet are moderately distributed, the analyzed city map is a valuable resource of information which can be presented in the form of thematic visualizations. The article presents studies into the information provided by the map of Pleszew in terms of the scope of content and its spatial distribution; a method of arrangement thereof has also been proposed. The decision to attribute specific objects to separate layers has offered an opportunity of selecting the content according to various criteria and presenting it in the form of thematic visualizations.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Lorek, D. (1). PLAN PLESZEWA Z XIX WIEKU – WIZUALIZACJA TEMATYCZNA. Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna, (9(69), 101-114. https://doi.org/10.14746/bfg.2018.9.9
Dział
ARTYKUŁY

Referencje

 1. Buczek K., 1963: Dzieje kartografii polskiej od XV do XVIII wieku: zarys analityczno-syntetyczny, Zakł. Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 2. De Coene K., Ongena T., Stragier F., Vervust S., Bracke W., De Maeyer P., 2012: Ferraris, the Legend, The Cartographic Journ., 49(1), 30–42.
 3. Edney M.H., 1996: Theory and the History of Cartography, Imago Mundi 48 (January), 185–191.
 4. Engberg-Pedersen A., 2015: Empire of Chance: The Napoleonic Wars and the Disorder of Things, Harvard Univ. Press Cambridge, Massachusetts.
 5. Gulczyński A., 2012: Społeczeństwo w przestrzeni miejskiej, Rocznik Pleszewski 2011, Muzeum Regionalne w Pleszewie.
 6. Gulczyński A., 2014: Trwanie w życiu miasta, Rocznik Pleszewski 2013, Muzeum Regionalne w Pleszewie.
 7. Hajdasz W., Marciniak M., Przybysz A., Ptak A., Staszak A., 2009: Wędrówki po dawnym Pleszewie, Muzeum Regionalne w Pleszewie oraz Urząd Miasta i Gminy Pleszew.
 8. Lorek D., 2011: Potencjał informacyjny map topograficznych Urmesstischblätter z lat 1822–33 z terenu Wielkopolski, Zakł. Kartografii i Geomatyki UAM, Poznań.
 9. Lorek D., 2016: Multimedia integration of cartographic source materials for researching and presenting phenomena from economic history, Geodesy and Cartography, 66(2).
 10. MacEachren A.M., 1994: Visualization in modern cartography. Modern cartography series, Pergamon, Oxford.
 11. Medyńska-Gulij B., 2015: Kartografia. Zasady i zastosowania geowizualizacji, Wyd. PWN, Warszawa.
 12. Medyńska-Gulij B., Lorek D., 2008: Pruskie mapy topograficzne dla Wielkopolski do 1803 roku, Bad. Fizjogr., Geogr. Fiz., Ser. A, 59, 29–42.
 13. Ptak A., 2007: Samorząd miejski Pleszewa w okresie międzywojennym (1919–1939), Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne i Muzeum Regionalne w Pleszewie, Pleszew.
 14. Taylor D.R.F., 1991: A conceptual basis for cartography: new directions for the information era, Cartographic Journ., Vol. 28. No. 2.