PORÓWNANIE WYNIKÓW ZASTOSOWANIA ALGORYTMÓW GENERALIZACJI KARTOGRAFICZNEJ DO UPROSZCZENIA LINII BRZEGOWEJ WYBRANYCH WÓD POWIERZCHN IOWYCH Z BAZY BDOT10K
PDF

Słowa kluczowe

cartographic generalization
geomatics
infrastructure for spatial data
cartography
spatial database

Jak cytować

Cybulski, P. (2018). PORÓWNANIE WYNIKÓW ZASTOSOWANIA ALGORYTMÓW GENERALIZACJI KARTOGRAFICZNEJ DO UPROSZCZENIA LINII BRZEGOWEJ WYBRANYCH WÓD POWIERZCHN IOWYCH Z BAZY BDOT10K. Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna, 9(A 69), 35–44. https://doi.org/10.14746/bfg.2018.9.4

Abstrakt

The article discusses the issue of cartographic generalization of surface waters based on algorithms. In the process of developing topographic maps, spatial databases play an important role, in particular, BDOT10k. According to the regulation which regulates how to make topographic maps, there are no defined principles for generalization. Therefore, the article analyzes the simplification results of three algorithms and compares them with respect to their suitability for cartographic generalization of the chosen surface waters.

https://doi.org/10.14746/bfg.2018.9.4
PDF

Bibliografia

Dondajewska R., 2010: The variability of phosphorus fractions in sediments of a shallow, restored Antoninek Reservoir, Limnol. Rev., 10, 2, 59–65.

Douglas D., Peucker T., 1973: Algorithms for the reduction of the number of points required to represent a digitized line or its caricature, The Canadian Cartographer, 10, 2, 112–122.

Gołdyn R., Jankowska B., Kowalczak P., Pułyk M., Tybiszewska E., Wiśniewski J., 1996: Wody powierzchniowe Poznania, [w:] Środowisko naturalne miasta Poznania, cz. 1. Urząd Miejski w Poznaniu, Poznań.

Harrower M., Bloch M., 2006: MapShaper.org: a map generalization Web service, IEEE Computer Graphics and Applications, 26, 4, 22–27.

Karsznia I., Leszczuk M., 2017: Kontekstowa generalizacja konturów zabudowy z wykorzystaniem narzędzi morfologii matematycznej, Roczn. Geomatyki, 15, 2, 77, 187–200.

Kozioł K., 2013: Algorytm upraszczania linii z wykorzystaniem interpolacji, Roczn. Geomatyki, 11, 60, 3, 45–59.

Medyńska-Gulij B., 2015: Kartografia. Zasady i zastosowanie geowizualizacji, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Moere A.V., Purchase H., 2011: On the role of design in information visualization, Inform. Visualization, 10, 4, 356–371.

Olszewski R., 2013: Podstawy prawne budowy baz danych BDOT10k i BDOO, [w:] Rola bazy danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce, GUGiK, Warszawa, 58–59.

Sielicka K., Karsznia I., 2018: Automatyzacja procesu generalizacji danych przestrzennych jako realizacja zapisów dyrektywy INSPIRE, Roczn. Geomatyki, 16, 2, 81, 141–152.

Szombara S., Kozioł K., 2010: Automatyczne wyznaczanie punktów osnowy kartograficznej do upraszczania linii brzegowej w procesie generalizacji z wykorzystaniem aplikacji ModelBuilder programu ESRI ArcMap, Geomatyka i Inż., 2, 51–62.

Wang Z., Müller J.-C., 1998: Line Generalization Based on Analysis of Shape Characteristics, Cartography and Geograph. Inform. Syst., 25, 1, 3-15.

Zhou S., Jones C., 2005: Shape-Aware Line Generalization with Weighted Effective Area, [w:] P. Fisher (ed.), Developments in Spatial Handling, 11th International Symposium on Spatial Handling, Springer, Berlin Heidelberg New York, 369–380.