PERIOD OF INTENSE VEGETATION IN POLAND IN THE YEARS 1966–2015
PDF (English)

Słowa kluczowe

period of intense vegetation
climate changes
Poland

Jak cytować

Tomczyk, A. M., & Szyga–Pluta, K. (2018). PERIOD OF INTENSE VEGETATION IN POLAND IN THE YEARS 1966–2015. Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna, 9(A 69), 239–248. https://doi.org/10.14746/bfg.2018.9.18

Abstrakt

The purpose of this paper was to determine long-range and spatial variability of the start and end dates of a period of intense vegetation in Poland in 1966–2015. The article is based on average monthly air temperature values acquired for 20 Polish stations for 1966–2015, made available by the Institute of Meteorology and Water Management – the National Research Institute. Based on the obtained data, the dates of the beginning and end of the intense vegetation period were determined. In this study, the intense vegetation period was defined as one with an average daily air temperature ≥10°C. The mathematical formulas proposed by Gumiński (1948) were used to determine the dates of the beginning and end of the period. A period of intense vegetation in Poland in the years 1966–2015 has extended. The dates of the beginning of the period of intense vegetation changed in the latitudinal system from the south to the north while the intensity of changes in the date of the beginning in the studied area was characterized by longitudinal distribution – the most prominent in the west of Poland. The end of the intense vegetation period occurs earliest in the north-east of Poland, and latest in the west and the south. The end date changes were less significant than the start date changes. The length of the intense vegetation period ranges from the north-east to the south-west of Poland, and the most dramatic changes occurred in the west and the south-east of Poland.

https://doi.org/10.14746/bfg.2018.9.18
PDF (English)

Bibliografia

Chmielewski F.M., Rötzer T., 2001: Response of tree phenology to climate change across Europe, Agricultural Forest Meteorology, 108, 101–112.

Chmielewski F.M., Muller A., Bruns E., 2004: Climate changes and trends in phenology of fruit trees and field crops in Germany, 1961–2000, Agricultural Forest Meteorology, 121, 1–2, 69–78.

Durło G.B., 2010: Leśny okres wegetacyjny na obszarze LKP Lasy Beskidu Śląskiego, Sylwan 154, 8, 577–584.

Gumiński R., 1948: Próba wydzielenia dzielnic rolniczo-klimatycznych w Polsce, Przegląd Meteorologiczno-Hydrologiczny, Warszawa.

IPCC, 2013: Climate change: The physical science basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel in Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge.

Kępińska-Kasprzak M., Mager P., 2015: Thermal growing season in Poland calculated by two different methods, Annals of Warsaw University of Life Sciences-SGGW Land Reclamation, 47, 3, 261–273.

Kopeć B., 2009: Uwarunkowania termiczne wegetacji winorośli na obszarze południowowschodniej Polski, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 4, 251–262.

Mager P., Kopeć M., 2010: Okres wegetacyjny w Polsce i w Europie w dobie obserwowanego ocieplenia, [in:] E. Bednorz, L. Kolendowicz (ed.), Klimat Polski na tle klimatu Europy.

Zmiany i ich konsekwencje, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 49–63.

Menzel A., Fabian P., 1999: Growing season extended in Europe, Nature, 397, 659.

Nieróbca A., 2009: Skutki zmian klimatycznych dla rolnictwa w Polsce – ocena zagrożeń, [in:] J. Kozyra, A. Nieróbca, K. Mizak (ed.), Zmiany klimatyczne a rolnictwo w Polsce – ocena zagrożeń i sposoby adaptacji. Puławy. IUNG-PIB.

Nieróbca A., Kozyra J., Mizak K., Wróblewska E., 2013: Zmiana długości okresu wegetacyjnego w Polsce, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 13, 2 (42), 81–94.

Piniewski M., Mezghani A., Szcześniak M., Kundzewicz Z., 2017: Regional projections of temperature and precipitation changes: Robustness and uncertainty aspects, Meteorologische Zeitschrift, 26, 223–234.

Rubner K., 1960: Die pflanzengeographischen grundlagen des waldbaus, Neudamm−Neumann.

Skowera B., Kopeć B., 2008: Okresy termiczne w Polsce południowo-wschodniej (1971–2000), Acta Agrophysica, 12, 2, 517–526.

Szwejkowski Z., Dragańska E., Banaszkiewicz B., 2008: Scenariusze warunków agroklimatycznych okolic Olsztyna w perspektywie spodziewanego globalnego ocieplenia w roku 2050, Acta Agrophysica, 12(2), 543–552.

Szyga-Pluta K., 2011a: Termiczne pory roku w Poznaniu w latach 2001–2008, Przegląd Geograficzny, 83, 1, 109–119.

Szyga-Pluta K., 2011b: Zmienność termicznych pór roku w Poznaniu, Badania Fizjograficzne, 62, 181–195.

Tomczyk A.M., Szyga-Pluta K., 2016: Okres wegetacyjny w Polsce w latach 1971–2010, Przegląd Geograficzny, 88, 1, 75–86.

Tomczyk AM., Szyga-Pluta K., 2017: The period of intense vegetation growth and maturing of plants in north-western Poland, Badania Fizjograficzne, 68, 189–203.

Tomczyk AM., Szyga-Pluta K., 2018: Variability of thermal and precipitation conditions in the growing season in Poland in the years 1966–2015, Theoretical and Applied Climatology, doi.org/10.1007/s00704–018–2450–4.

Węgrzyn A., 2007a: Ocena okresu wegetacyjnego na Lubelszczyźnie w latach 1951–1990. I. Klasyfikacja dat początku, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, 62(1), 23–30.

Węgrzyn A., 2007b: Ocena okresu wegetacyjnego na Lubelszczyźnie w latach 1951–1990. II. Klasyfikacja dat końca, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, 62(1), 31–37.

Węgrzyn A., Wojkowski J., Skowera B., 2017: Rolnicze okresy termiczne na Lubelszczyźnie w latach 1981–2010, Acta Agrophysica, 24(3), 535–551.

Żarski J., Renata Kuśmierek-Tomaszewska R., Stanisław Dudek S., 2012: Tendencje zmian termicznych okresów rolniczych w rejonie Bydgoszczy, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3, I, 7–17.

Żmudzka E., 2012: Wieloletnie zmiany zasobów termicznych w okresie wegetacyjnym i aktywnego wzrostu roślin w Polsce, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 12, 2 (38), 377–389.