MIĘDZYDOBOWE ZMIANY BODŹ COWOŚCI CIŚNIENIA ATMOSFERYCZNEGO W POZNANIU W LATACH 1988–2017
PDF

Słowa kluczowe

interdiurnal air pressure changes
the stimuli of the atmospheric pressure
Grosswetterlagen (GWL)
biometeorology
Poznań

Jak cytować

Nawrocka, M., & Szyga–Pluta, K. (2018). MIĘDZYDOBOWE ZMIANY BODŹ COWOŚCI CIŚNIENIA ATMOSFERYCZNEGO W POZNANIU W LATACH 1988–2017. Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna, 9(A 69), 135–149. https://doi.org/10.14746/bfg.2018.9.11

Abstrakt

The aim of the paper was to investigate the stimuli of the atmospheric pressure and the dependence of large pressure changes on atmospheric circulation in Poznań. The values of the average daily atmospheric pressure from the Poznań-Ławica meteorological station in years 1988-2017 were used. The frequency of days with atmospheric pressure greater than 1015 hPa and lower than 985 hPa as well as the number of days with interdiurnal change of the atmospheric pressure were calculated in specified ranges: 0.0-4.0 hPa, 4.1-8.0 hPa, 8.1-16.0 hPa and >16.1 hPa. Next, the conditional probability of the interdiurnal changes of the air pressure and the Grosswetterlagen (GWL) types of atmospheric circulation was determined. In Poznań in 1988–2017, the most stimulus air pressure changes occurred between November and February and the least stimulus – from May to August. Strong and very strong stimulus of atmospheric pressure is most often found in cyclonic circulation types with masses of air flowing from north-western directions.

https://doi.org/10.14746/bfg.2018.9.11
PDF

Bibliografia

Bidzian M., Owczarek M., Smutek J., 2005: Wpływ warunków biometeorologicznych na jakość życia pacjentek leczonych z powodu wysiłkowego nietrzymania moczu w Gdańsku, Balneologia Pol., 47(3–4), 94–100.

Błażejczyk K., 2002: Znaczenie czynników cyrkulacyjnych i lokalnych w kształtowaniu klimatu i bioklimatu aglomeracji warszawskiej, Dok. Geogr., 26.

Błażejczyk K., Kunert A., 2011: Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce, Monografie 13, IGiPZ PAN, Warszawa.

Bokša V.G., Bogucki B.V., 1980: Medicinskaja klimatologija i klimatoterapia, Izdatelstwo Zdorowe, Kiev.

Delyukov A., Didyk L., 1999: The effects of extra-low-frequency atmospheric pressure oscillations on human mental activity, Internat. Journ. of Biometeorology, 43(1), 31–37.

Fortuniak K., Kożuchowski K., Papiernik Ż., 2000: Sezonowa zmienność ciśnienia atmosferycznego w Warszawie w XIX i XX wieku, Przegl. Geofiz., 45(1), 17–32.

Gerstengarbe F.W., Werner P.C., 2005: Katalog der Großwetterlagen Europas (1881–2004) nach Paul Hess und Helmuth Brezowsky, 6. Auflage, Selbstverlag des Deutschen Wetterdienstes, Offenbach, Potsdam.

Gerstengarbe F.W., Werner P.C., Rüge U., 1999: Katalog der Grosswetterlagen Europas (1881–1998) nach P. Hess and H. Brezowsky, Offenbach, Potsdam.

Hess P., Brezowsky H., 1977: Katalog der Grosswetterlagen Europas 1881–1976. 3. Verbesserte und ergänzte Auflage, Berichte des Deutschen Wetterdienstes, 15(113).

Höppe P., 2002: Prevalence of weather sensivity in Germany, 15th Conference on Biometeorology and Aerobiology Joint with the 16th International Congress on Biometeorology, Kansas City, USA, 76–79.

Jankowiak J. (red.), 1976: Biometeorologia człowieka, PZWL, Warszawa.

Jethon Z., Grzybowski A., 2000: Medycyna zapobiegawcza i środowiskowa, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa.

Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B., 1997: Bioklimatologia człowieka. Metody i ich zastosowanie w badaniach bioklimatu Polski, Monografie 1, IGiPZ PAN, Warszawa.

Kozłowska-Szczęsna T., Krawczyk B., Kuchcik M., 2004: Wpływ środowiska atmosferycznego na zdrowie i samopoczucie człowieka, Monografie 4, IGiPZ PAN, Warszawa.

Koźmiński C., Michalska B., 2010: Międzydobowe zmiany ciśnienia atmosferycznego w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku, Przegl. Geogr., 82, 73–84.

Koźmiński C., Michalska B., 2012: Międzydobowe zmiany ciśnienia atmosferycznego w Polsce niekorzystne dla organizmy człowieka, Przegl. Geogr., 84(3), 361–374.

Krawczyk B., 2003: Kryteria oceny bioklimatu uzdrowisk, Baln. Pol., 45, 3–4.

Martyn D., 1985: Klimaty kuli ziemskiej, PWN, Warszawa.

Kuchcik M., 1999: Wpływ warunków pogodowych na umieralność mieszkańców Warszawy, Baln. Pol., 41(1–2), 71–87.

Kuchcik M., Błażejczyk K., Szmyd J., Milewski P., Błażejczyk A., Baranowski J., 2013: Potencjał leczniczy klimatu Polski, SEDNO Wyd. Akad., Warszawa.

Machalek A., 1997: Czy jestem meteoropatą?, WAB, Warszawa.

Papiernik Ż., 2004: Międzydobowe zmiany ciśnienia atmosferycznego w Łodzi w latach 1951–2000, Baln. Pol., 46(1–2), 93–102.

Półrolniczak M., 2009: Międzydobowe zmiany ciśnienia atmosferycznego w Poznaniu na tle typów cyrkulacji atmosferycznej, Bad. Fizjograf. nad Pol. Zach., Ser. A, 60, PTPN, Poznań, 115–132.

Półrolniczak M., 2010a: Bioklimat Poznania na tle mechanicznych bodźców biometeorologicznych w latach 1951–2000, [w:] E. Bednorz, L. Kolendowicz (red.), Klimat Polski na tle klimatu Europy. Zmiany i ich konsekwencje, Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, 107–119.

Półrolniczak M., 2010b: Międzydobowe zmiany ciśnienia atmosferycznego na obszarze środkowej Europy w latach 1951–2000 jako czynnik wpływający na zdrowie człowieka, Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.

Półrolniczak M., 2010c: Sezony bioklimatyczne międzydobowych zmian ciśnienia atmosferycznego w Poznaniu w drugiej połowie XX wieku, Bad. Fizjograf., Ser. A, 61, 73–89.

Przybyła R., 1994: Próba określenia wpływu stanów pogody na samopoczucie chorych psychicznie w Zakopanem, [w:] A. Bokwa, A. Mroczka, R. Przybyła, J. Śmiałkowski, R. Twardosz (red.), Wybrane zagadnienia z klimatologii i bioklimatologii, Zesz. IGiPZ PAN, 24, 31–48.

Rozbicka K., Rozbicki T., 2016: Zależność bodźcowości ciśnienia od cyrkulacji atmosferycznej w Warszawie, Act. Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus, 15(3), 121–136.

Szyga-Pluta K., 2017: Występowanie uciążliwych warunków pogodowych w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku, Act. Baln., 59, 4(150), 360–368.

Szyga-Pluta K., Półrolniczak M., 2012: Międzydobowe zmiany ciśnienia atmosferycznego w Poznaniu na tle typów cyrkulacji GWL (Grosswetterlagen), Przegl. Geogr., 84(3), 423–435.

Ungeheuer H., 1957: Das menschliche Befinden bei verschieden Wettertypen, Therapiewoche, 7, 11–17.

Ustrnul Z., Czekierda D., 2000: Air pressure extremes during the instrumental observation period in Warsaw, Pr. Geogr., 108, 207–213.

Werner P.C., Gerstengarbe F.-W., 2010: Katalog der Großwetterlagen Europas (1881–2009) nach Paul Hess und Helmut Brezowsky, 7. verbesserte und ergänzte Auflage. PIK Report 119 <https://www.dwd.de/GWL> [dostęp: 20.02.2018].

WMO No. 892, Weather, Climate and Health, Genewa.