TEMPERATURE DIVERSIFICATION OF THE SURFACE LAYER OF WATER IN THE KARST LAKES IN THE STASZÓW REGION (NIDZIAŃSKA BASIN)
pdf (English)

Słowa kluczowe

karst lakes
surface layer of water
temperature
Nidziańska Basin
Poland

Jak cytować

ZIELIŃSKI, A. (2021). TEMPERATURE DIVERSIFICATION OF THE SURFACE LAYER OF WATER IN THE KARST LAKES IN THE STASZÓW REGION (NIDZIAŃSKA BASIN). Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna, (12 (72), 181–189. https://doi.org/10.14746/bfg.2021.12.10

Abstrakt

The north-eastern part of Nidziańska Basin, near Staszów, boasts a large grouping of small but relatively deep lakes of karst origin. In 2010, 26 of them underwent regular measurements of the temperature of their surface layer of water. The results show that although the basins are situated close to each other and the area has similar characteristics, the temperature differs significantly. The thermal differences reach 11.6ºC. The warmest lakes appear to be Lake Łajba, Duży Staw, Lakes Torfowe I and Torfowe II. However, the coldest surface water is in lakes Piąty Staw, a small unnamed lake located near Lake Ciemne and an unnamed lake sandwiched between Lake Szyja and Lake Jasne.
The fact that the temperature of the water goes up results directly from solar radiation, which was the strongest in the case of Lake Łajba, located in an open area. However, the coldest basins were located in the central parts of the lakes of the floating peat islands. Those biogenic islands are perfect “insulators”, protecting the water from thermal radiation. Moreover, the lakes which are fed with soligenous water supplies, tend to have a lower temperature.

https://doi.org/10.14746/bfg.2021.12.10
pdf (English)

Bibliografia

Biernat T., 2001: The project of limnological research in the Świętokrzyskie Region and its initial results, [in:] T Ciupa, E. Kupczyk (red.), The impact of the area usage and anthropogenic environmental transformations into elements of water circulation in the river catchment.

Wyd. Instytutu Geografii Akademii Świętokrzyskiej, Kielce, 17–19 (in Polish).

Biernat T., Gwiazda P., 2003: Morphometric parameters of Lake Ruda near Ruda Zajączkowska, [in:] VII Polish Limnological Conference; Natural and Anthropological Transformations of Lakes, Jodłowy Dwór near Święty Krzyż, 9–11th October 2003. Kielce, 105–116 (in Polish).

Biernat T., Sobieszczański K., 2003: Nature-landscape conditions and morphometric parameters of Lake Elżbieta near Michala Góra, [in:] VII Polish Limnological Conference; Natural and Anthropological Transformations of Lakes, Jodłowy Dwór near Świętym Krzyżem, 9–11th October 2003. Kielce, 93–101 (in Polish).

Choiński A., 2007: Limnologia fizyczna Polski. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 547.

Choiński A., 1995: The Catalogue of the Lakes in Poland. Part. 3: Lake District Wielkopolska-Kujawskie and lakes south of a line within the Baltic glaciation. Wyd. Nauk. UAM, Poznań, 1–149 (in Polish).

Choiński A., Zieliński A., 2020: Characteristics of selected lakes with aeolian and karst genesis in the Świętokrzyski Region, Limnol. Rev., 20, 2, 59–64. DOI:10.2478/limre-2020-0007.

Jaśkowski B., Sołtysik R., 2003: The origin and age of the lakes of the Świętokrzyski Lake Distict. Limnological Review, Volume 3/2003, Kielce, 101–106.

Jaśkowski B., Sołtysik R., 2001: The Lakes of the Świętokrzyski Lake Distict as an imoprtant element of hydrographic network in comparison with the transformations of the natural environment including anthropopressure factor, [in:] T. Ciupa, E. Kupczyk (eds.), The impact of the area usage and anthropogenic environmental transformations into elements of water circulation in the river catchment. Wyd. Instytutu Geografii Akademii Świętokrzyskiej. Kielce, 46–1949 (in Polish).

Jaśkowski B., Sołtysik R., 2000: The origin and age of the lakes of the Świętokrzyski Lake Distict and nature-landscape qualities of its hydro-peat-dune elements, [in]: Problems of protecting and usage of rural areas of great natural qualities. Wyd. UMCS, Lublin, 137–142 (in Polish).

Lange W., 1993: Fizyczne właściwości wód jeziornych, [in:] W. Lange (ed.), Metody badań fizycznolimnologicznych. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 67–108.

Ptak M., Nowak B., 2016: Warunki termiczno-tlenowe Jeziora Białego Włodawskiego w półroczu letnim (2012–2015), Thermal-oxygen conditions in Lake Białe Włodawskie in the summer half year (2012–2015). Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio B, Vol. 71, z. 1, 61–71.

Skowron R., 2011: Zróżnicowanie i zmienność wybranych elementów reżimu termicznego w jeziorach na Niżu Polskim (The differentiation and the changeability of chosen of elements the thermal regime of water in lakes on Polish Lowland). Wydawnictwo Uniwersytetu M. Kopernika, Toruń, 345.

Skowron R., 2001: Surface water thermal seasons in polish lakes, their distribution and spatial differentation, [in:] W. Marszelewski and R. Skowron (eds.), Limnological Review. Toruń, 1, 251–263.

Sobolewski W., Borowiak D., Borowiak M., Skowron R., 2014: Baza danych jezior Polski i jej wykorzystanie w badaniach limnologicznych. “Picador” Komunikacja Graficzna s.c., Lublin, 198.

Solon J., Borzyszkowski J., Bidłasik M., Richling A., Badora K., Balon J., Brzezińska-Wójcik T., Chabudziński Ł., Dobrowolski R., Grzegorczyk I., Jodłowski M., Kistowski M., Kot R., Krąż P., Lechnio J., Macias A., Majchrowska A., Malinowska E., Migoń P., Myga-Piątek U., Nita J., Papińska E., Rodzik J., Strzyż M., Terpiłowski Sł., Ziaja W., 2018: Physico-geographical mesoregions of Poland: Verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data. Geographia Polonica, Volume 91, Issue 2, 143–170.

Stachura M., Wieczorek D., Zieliński A., 2018: An attempt at a typology of karst lakes in the Połaniec Basin (Małopolska Upland, Poland). Bulletin of Geography. Physical Geography Series, No. 15, 63–74.

Zieliński A., 2007a: Environmental transformation on the example of the little lakes karst in the Staszów region, [in:] E. Smolska, P. Szwarczewski (red.), Human activity records in the natural environment, t. 4. VI Warsztaty Terenowe, Sejny-Suwałki 14–16 czerwca 2007 r., 157–159 (in Polish).

Zieliński A., 2007b: Natural pecularities lakes karst in the Staszów region, [in:] M. Strzyż, A. Świercz (red.), Regional Studiem – Chosen Problems, Geography in the Regional Studies. Vol. 3. Instytut Geografii AŚ w Kielcach, Oddział Kielecki PTG, Kielce, 259–262 (in Polish).

Zieliński A., 2008: Morphometric characteristics of the karst Jasne lake and the little unnamed lake in the area of the Golejowskie Forest near Staszów, [in:] Contemporary reasearch problems of Polish geographical studies – physical geography. Geographical Records nr 37. PAN IG i PZ, PTG, Warszawa, 56–61 (in Polish).

Zieliński A., 2010a: Preliminary studies of the physico-chemical properties of lake waters in Golejowskie Forests (Połaniecka Basin), [in:] T. Ciupa, R. Suligowski (red.), Water in the geographical research. Instytut Geografii Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce, 253–259 (in Polish).

Zieliński A., 2010b: Preliminary studies of organogenic sediments in the selected little lakes and peatland in Golejowskie Forests near Staszów, [in:] M. Ludwikowska-Kędzia, A. Zieliński, Interdisciplinary research – the past, presence, future of natural sciences, 15–16.04.2010.

Golejów near Staszów. Instytut Geografii UJK w Kielcach. Kielce, 163–164 (in Polish).

Zieliński A., 2013, Rozwój jezior krasowych w Niecce Połanieckiej (Development of karst lakes in Połaniec Basin). Wyd. UJK, Kielce, 186 (in Polish).

Zieliński A., Choiński A., Machula S., Ławniczak A., Strzelczak A., 2020: Chemistry of bottom sediments from selected karst lakes in the vicinity of Staszów (Nida Basin). Limnol. Rev. 20, 2: 81–87. DOI 10.2478/limre-2020-0009.

Zieliński A., Łoziński Ł., 2007a: Morphometric characteristics of the little lakes “Kacze” and “Bez Nazwy” in the Staszów area, [in:] A. Zieliński (red.), The transformation of the geographical environment in the south east part of the Holy Cross region, t. 7. Instytut Geografii AŚ w Kielcach, Oddział Kielecki PTG, Kielce, 113–121 (in Polish).

Zieliński A., Łoziński Ł., 2007b: Morphometric parameters of lakes karst “Donica”, “Przedpole” and “Rozlany Staw” in the Staszów area, [in:] A. Zieliński (red.), The transformation of the geographical environment in the south east part of the Holy Cross region. Instytut Geografii AŚ w Kielcach, Oddział Kielecki PTG, Kielce, 101–112 (in Polish).

Zieliński A., Ziętek J., 2010: Reconnaissance ground-penetrating radar research near Lake Duży Staw in Golejowskie Forests near Staszów, [in:] M. Ludwikowska-Kędzia, A. Zieliński, Interdisciplinary research – the past, presence, future of natural sciences, 15–16.04. 2010.

Golejów near Staszów. Instytut Geografii UJK w Kielcach. Kielce: 157–162 (in Polish).

PTPN ma prawa autorskie do tytułu czasopisma

  Creative Commons License  https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.