Ten film byl(a) pohádka

Main Article Content

Milan Hrdlička

Abstrakt

V případě predikátu, který tvoří sponové sloveso být a jméno v nominativu, dochází k situacím, kdy je v komunikaci možná dvojí shoda predikátového slovesa v minulém čase, a to buď se jménem v roli subjektu (Ten film byl pohádka), nebo se jménem, kteří tvoří verbonominální predikát (Ten film byla pohádka). Z důvodu snadnějšího odlišení gramatické role obou jmen se zejména v odborném textu a v publicistice ponechá jméno v subjektu v nominativu a „přísudkové jméno“ figuruje v instrumentálu.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Hrdlička, M. (2018). Ten film byl(a) pohádka. Bohemistyka, (1), 76-78. https://doi.org/10.14746/bo.2018.1.6
Dział
ZE ZJAWISK WSPÓŁCZESNEGO JĘZYKA CZESKIEGO

Referencje

  1. Grepl M., Karlík P., 1986, Skladba spisovné češtiny, Praha: Státní pedagogické nakladatelství.
  2. Hrdlička M., 2011, Nominativ, [in:] J. Hasil, M. Hrdlička (eds.), Psáno do oblak, Praha: Karolinum, s. 299–305.