Pressto.

BOHEMISTYKA

Nr 1 (2018)

Spis treści

NEKROLOG

Karel Hádek (18.01.1940–5.02.2018) PDF
. .

ARTYKUŁY I STUDIA

Několik poznámek k ne/formálnosti jazykové komunikace v češtině PDF (Čeština)
Marek Lollok 9-18
Zakončení přídavných jmen na -ózní v současné češtině PDF (Čeština)
Andrej Artemov 19-29
Jak je český národ charakterizován v kinematografii (Glosa s využitým etnonymickým názvoslovím) PDF (Čeština)
Lubomír Hampl 30-45
Terminologia zoonomastyczna – chaos czy ład? PDF
Agnieszka Kołodziej 46-60
Nieoficjalne urbanonimy Brna na tle podobnych nazw Poznania i Warszawy (rekonesans badawczy) PDF
Bartosz Juszczak 61-75

ZE ZJAWISK WSPÓŁCZESNEGO JĘZYKA CZESKIEGO

Ten film byl(a) pohádka PDF (Čeština)
Milan Hrdlička 76-78

RECENZJE, OMÓWIENIA, NOTY

Horizonty kognitivně-kulturní lingvistiky PDF (Čeština)
Michaela Lišková 79-83
Kolejarski żargon PDF
Agnieszka Kołodziej 83-87
Między dialogiem a monologiem PDF
Mieczysław Balowski 88-91

KRONIKA

Životní jubileum prof. Danuty Rytel-Schwarz PDF (Čeština)
Jiří Hasil 92-94
Jubileusz Docent Evy Minářovej PDF
Grażyna Balowska 94-97


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo