Ty vole jako multifunkční komunikační prostředek v současné češtině

Main Article Content

Antoni Ludwicki
Svatava Škodová

Abstrakt

Příspěvek se zabývá používáním prostředku ty vole v současné mluvené češtině. Prostřednictvím kvalitativní analýzy materiálu mluvených korpusů češtiny příspěvek dokládá, že tento původně vulgární výraz v současné češtině ztratil v některých kontextech svou hanlivou náplň a je užíván i s jinými významy než vulgárními či depreciativními. Zároveň je možné sledovat i posun v jeho morfologickém zařazení, v současné době ne vždy lze charakterizovat jeho formu jako vokativ substantiva vůl, tj. následně i jeho postavení ve funkci kontaktové jako oslovení komunikačního partnera, ale dochází k jeho formálnímu ustrnutí do podoby částice a paralelně s tím, získává nové komunikační funkce. Cílem analýzy je popis komunikačních funkcí, do nichž prostředek ty vole vstupuje. Korpusová analýza je provázena elicitační výzkumnou sondou mezi zahraničními studenty bohemistiky. Cílem elicitace jsou individuální interpretace kontextů a cílů užití slovního spojení ty vole.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ludwicki, A., & Škodová, S. (2018). Ty vole jako multifunkční komunikační prostředek v současné češtině. Bohemistyka, (3), 220-246. https://doi.org/10.14746/bo.2018.3.2
Dział
ARTYKUŁY I STUDIA

Referencje

 1. Korpusy
 2. Český národní korpus – ORAL_V1. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2008. Dostupný z https://kontext.korpus.cz/first_form?corpname=oral_v1.
 3. Český národní korpus – ORTOFON_V1. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2008. Dostupný z https://kontext.korpus.cz/first_form?corpname=ortofon_v1.
 4. Český národní korpus – Pražský mluvený korpus. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2008. Dostupný z https://kontext.korpus.cz/first_form?corpname=pmk.
 5. Literatura
 6. Čermák Fr., 2001, Já vůl, ty vole/ty jsi vůl to je vůl… „Čeština doma a ve světě” 9., s. 42–44.
 7. Hozáková V., 2015, Vulgarita u adolescentů a její motivy. Praha: Pedagogická Fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Katedra Psychologie.
 8. Kerles M., 2005, Jazykovědce trápí »volování«. Online: http://www.svet.czsk.net/clanky/publicistika/volovanie.html [dostup: 16.9.2005].
 9. Komrsková Z., 2018, Vůl v mluvené češtině. Prezentace. Online: http://www. wucjtk.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/.../34_Komrskova.pptx [dostup: 6.3. 2018].
 10. Kopová S., 2006, Žákovský slang: výsledky internetového výzkumu na základních a středních školách. Online: http://web.dbm.cz/dbmweb/actions.nsf/0/34CB2C72BF86AECBC125711E0032289F/$File/prezentace_TK.ppt [dostup: 14. 12. 2007].
 11. Kramulová D., 2009, Vulgarity. Užíváme je rádi a stále častěji. „Psychologie dnes” 15, č. 1, s. XX.
 12. Smetáčková I., Novotná H., Šimečková P., 2014, Žákovská verbální vulgarita o přestávkách a o vyučování. „Studia Paedagogica” 19(3), s. XX.
 13. Štětka Jan. Národní, vole, poklad. Online: https://www.euro.cz/archiv/narodni-vole-poklad-784938 [dostup: 14. 12. 2007].