Prostřeno, czyli nakryto do stołu. O programach kulinarnych w czeskich mediach

Main Article Content

Roman Sliwka

Abstrakt

Komunikacja w programie telewizyjnym jest odrębnym rytuałem, odbywa się w czasie przygotowywania dań, co wpływa na wrażenia kulinarne i smakowe. Czeskie media, głównie dzięki programom kulinarnym, doskonale realizują te założenia i aktywizują widza. Programy kulinarne nie tylko przekazują widzowi gotowe receptury, ale opierają się na doświadczeniu kulinarnym odbiorcy i zapraszają go do wzięcia udziału. Głównym celem tego tekstu jest ukazanie sposobu komunikacji w tych programach oraz języka, którego używają moderatorzy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sliwka, R. (2018). Prostřeno, czyli nakryto do stołu. O programach kulinarnych w czeskich mediach. Bohemistyka, (3), 247-258. https://doi.org/10.14746/bo.2018.3.3
Dział
ARTYKUŁY I STUDIA

Referencje

 1. Certeau M. de et al., 2011, Wynaleźć codzienność 2. Mieszkać, gotować, tłum. K. Thiel-Jańczuk, Kraków.
 2. Čmejrková S. et al., 2013, Styl mediálních dialogů, Praha.
 3. Goban-Klas T., 2006, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa.
 4. Grice H. P., 1980, Logika a konwersacja, [w:] Język w świetle nauki, red. B. Stanosz, Warszawa, s. 91–114.
 5. Hajduk-Nijakowska J., 2007, Gotowania na ekranie, czyli kulinarne fascynacje w kulturze masowej, [w:] Pokarmy i jedzenie w kulturze. Tabu, dieta, symbol, red. K. Łeńska-Bąk, Opole, s. 395–406.
 6. Levinson S. C., 2010, Pragmatyka, tłum. T. Ciecierski, Warszawa.
 7. Łeńska-Bąk K., 2010, O pokarmach, smakach i utraconych znaczeniach. Historia kultury sub speciae culinaria, Opole.
 8. Łeńska-Bąk K., Smak i uroda stołu, „Literatura Ludowa” 2003, nr 4/5, s. 51-63.
 9. Mikułowski Pomorski J., 2006, Od mówcy do rozmówcy. Perswazja czy spotkanie? Rewizja klasycznych modeli komunikacji, [w:] Środki masowego komunikowania a społeczeństwo, red. M. Gierula, Katowice, s. 11–32.
 10. Miodunka W., 1980, Teoria pól językowych. Społeczne i indywidualne ich uwarunkowania, Kraków.
 11. Miodunka W., Ropa A., 1979, Z zagadnień socjolingwistycznego opisu sytuacji. Na przykładzie sytuacji telewizyjnych, [w:] Socjolingwistyka 2 , Warszawa–Kraków–Katowice, s. 63–75.
 12. Pisarek W., 1967, Pojęcie pola wyrazowego i jego użyteczność w badaniach stylistycznych, „Pamiętnik Literacki”, nr 58/2, s. 493–516.
 13. Tokarski R., Pola znaczeniowe i ramy interpretacyjne – dwa spojrzenia na język, „LingVaria” 2006, nr 1, s. 35–46.
 14. Witaszek-Samborska M., 2005, Studia nad słownictwem kulinarnym we współczesnej polszczyźnie, Poznań.