O tožské češtině

Main Article Content

Milan Hrdlička Hrdlička

Abstrakt

Lingvisté pracují v současné korpusové éře nejčastěji s reálným řečovým materiálem, s psanými nebo mluvenými texty. Na základě poznatků o vývoji národního jazyka je ale možné rekonstruovat i nedochované nebo neúplné historické podoby jeho morfologických forem aj. Je také zajímavé pokusit se o prognózu virtuálního výsledku vzájemného působení různorodých jazyků, který se z politických důvodů nerealizovalo. Ve 20. letech 20. století se uvažovalo o tom, že nové samostatné Československo (1918) by mohlo získat jako válečnou reparaci bývalou německou kolonii Togo. V textu jde o hypotetickou podobu tožské češtiny, která by se utvářela na základě kontaktu tamních domorodých jazyků, němčiny a češtiny jako nastupujícího koloniální jazyka.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Hrdlička, M. H. (2018). O tožské češtině. Bohemistyka, (4), 383-389. https://doi.org/10.14746/bo.2017.4.6
Dział
ZE ZJAWISK WSPÓŁCZESNEGO JĘZYKA CZESKIEGO

Referencje

 1. Balhar J., 1995, Jak mluví vídeňští Češi, „Naše řeč” 78, s. 189–196.
 2. Bělič J., 1959, Poznámky o češtině na Daruvarsku v Jugoslávii, [in:] K. Horálek, J. Kurz, M. Romportl (eds.), Slavica Pragensia, 1, Philologica, Praha: Univerzita Karlova, s. 59–75.
 3. Čapek K., 1958, Válka s Mloky, Praha: Odeon.
 4. Hrdlička M., 2014, Překladatelské miniatury, Praha: Karolinum.
 5. Hrdlička M., 2015, Vo vobecný češtině a jiné příběhy, Praha: Karolinum.
 6. Jančáková J., Jančák P., 2004, Mluva českých reemigrantů z Ukrajiny, Praha: Karolinum.
 7. Kosatík P., 2010, České snění, Praha: Torst.
 8. Kučera K., 1989, Český jazyk v USA, Praha: Univerzita Karlova.
 9. Vojtová J., 1997, Jak píší vídeňští Češi (Některé znaky německého vlivu v jazyce českých novin vycházejících ve Vídni), „Naše řeč” 80, s. 123–128.
 10. Voráč, J., Jančák P., 1962, K dnešnímu stavu nářečí střelínských Čechů v Polsku, [in:] V. Barnet, J. Bělič, K. Horálek et al. (eds.), Slavica Pragensia, 4, Philologica, Praha: Univerzita Karlova, s. 599–604.
 11. Zajícová L., 2010, Český jazyk v Paraguayi. Studie o jazykovém kontaktu a zániku, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.