Transgresja jako klucz do odczytania literackiego dialogu Egona Bondy'ego i Honzy Krejcarovej

Main Article Content

Justyna Kijanka

Abstrakt

Artykuł stanowi próbę analizy literackiego dialogu dwojga przedstawicieli czeskiego undergroundu: Egona Bondy'ego i Honzy Krejcarovej. Twórcy ci inspirowali się ideami oraz tematyką zakazaną w krajach Bloku Wschodniego. W centrum zainteresowania stawiali erotyzm oraz wyzwoloną seksualność, mieszając kicz i transcendencję i wykorzystując Bachtinowską estetykę „cielesnego dołu”. Właśnie w sztuce Bondy i Krejcarová odnajdywali swój azyl oraz wolność. Kluczem do odczytania poszczególnych utworów jest, moim zdaniem, transgresja – zwłaszcza ta, o której w swojej filozofii pisze Georges Bataille. Okazuje się, że „przekroczenie” stanowi dla twórców metodę wyzwolenia z okowów sztuki socrealistycznej. Literacki dialog prowadzony w tak zwanym samizdacie, a więc poza oficjalnym obiegiem, do dziś nie stracił swego skandalicznego wydźwięku.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kijanka, J. (2018). Transgresja jako klucz do odczytania literackiego dialogu Egona Bondy’ego i Honzy Krejcarovej. Bohemistyka, (4), 378-395. https://doi.org/10.14746/bo.2018.4.4
Dział
ARTYKUŁY I STUDIA

Referencje

 1. Bachtin M. 1975, Twórczość Franciszka Rabalais’go a kultura średniowiecza i renesansu, tłum. A. i A. Goreniowie, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 2. Bataille G., 2007, Erotyzm, tłum. M. Ochab, Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria.
 3. Bataille G., 2008, Historia erotyzmu, przeł. I. Kania, Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
 4. Bondy E., 2014, Zbytky eposu, [w:] Egon Bondy. Básnické spisy I. 1947–1963, Praha: Argo, s. 539–583.
 5. Bondy E., 2011, Appendix pro Honzu Krejcarovou, [w:] R. Kopač, Letavice touhy. Erotismus v dílech Zbyňka Havlíčka, Jany Krejcarové a Egona Bondyho, Praha: Akropolis, s. 113–122.
 6. Bystřický J., 2004, Transgrese a zákaz (Bataillova verze), „Filozofia” LIX, č. 5, s. 343–355.
 7. Jirous I.M., 1999, Zpráva o třetím českém hudebním obrození, [w:] Magorův Zápisník, Praha: Torst, s. 171–199.
 8. Kopač R., 2011, Letavice touhy. Erotismus v dílech Zbyňka Havlíčka, Jany Krejcarové a Egona Bondyho, Praha: Akropolis.
 9. Krejcarová J., 2016, Dopis, [w:] Tohle je skutečnost (Básně, prózy, dopisy), Praha: Torst.
 10. Kristeva J., 2008, Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie, przeł. M. Falski, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 11. Mainx O., 2007, Poezie jako mýtus, svědectví a hra. Kapitoly z básnické poetiky Egona Bondyho, Ostrava: Protimluv.