Dvě zajímavé marginálie

Main Article Content

Milan Hrdlička

Abstrakt

V kolokviální češtině se setkáváme s nepříliš početnými případy neopakování předložky ve výpovědích typu Nemám nic proti němu ani ní. I v takových situacích u osobních zájmen dochází ke konsonantické alternaci j – n. Užívání takových spojení nedoporučujeme. Přídavná jména slovesná se tvoří od příčestí minulého nebo trpného. V některých případech, kdy je tvoření možné od obou příčestí, jsou deverbativa po významové stránce synonymní (ochrnutý, ochrnulý člověk), jindy jsou významově odlišena (uznaný gól x uznalý nadřízený). Spolehlivá pravidla vystihující jejich derivaci a významy nejsou pro potřeby jinojazyčných mluvčích formulována. Cizinec se musí řídit územ a jednotlivé lexémy se naučit.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Hrdlička, M. (2019). Dvě zajímavé marginálie. Bohemistyka, (1), 121-124. https://doi.org/10.14746/bo.2019.1.9
Dział
ZE ZJAWISK WSPÓŁCZESNEGO JĘZYKA CZESKIEGO
Biogram autora

Milan Hrdlička, Univerzita Karlova v Praze

Assoc. Prof., PhDr, PhD, Director of the Institute of Czech Studies of the Charles University in Prague. In 1997-2000 and 2006-2007 he was a professor at the Université libre de Bruxelles, also lectured at following universities: Berlin, Leipzig, Vienna, Brussels, Gent, Oslo, Santiago de Compostela, Košice, Bratislava, Tampeja. Main interests: modern Czech grammar, language teaching methodology, theory of the artistic translation. Recently published work: Překladatelské miniatury (Praha: Karolinum 2014), Bohemistické miniatury (Praha 2013), Kapitoly o češtině jako cizím jazyku (Plzeň 2010), Gramatika a výuka češtiny jako cizího jazyka (Praha 2009).

E-mail: Milan.Hrdlicka@ff.cuni.cz.

Referencje

  1. Cvrček V. a kol., 2010, Mluvnice spisovné češtiny I. Jak se píše a jak se mluví. Praha: Karolinum.
  2. Hrbáček J., 1963, Opakování stejných předložek v několikanásobných předložkových výrazech. „Naše řeč” 36, s. 169–179.
  3. Mluvnice češtiny 2, 1986, Praha: Academia.